Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
4 UsI-1611/12-15; 25.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-540-01/12-01/21, URBROJ: 534-09-1-1-1/3-12-3 od 15. listopada 2012., u točki 1. izreke rješenja tužitelju se zabranjuje promidžba duhanskih proizvoda na predmetima koji nisu duhanski proizvodi, a imaju svrhu plakata kojim se oglaša...

Broj odluke: 4 UsI-1611/12-15

2
5 UsI-803/12-16; 31.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice P., KLASA: UP/I-410-19/10-04/4, URBROJ: 513-02-4492/16-11-25 od 18. listopada 2011. godine, odbijen je zahtjev tužitelja za povrat trošarine na uništene gotove duhanske proizvode.

Broj odluke: 5 UsI-803/12-16

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a