Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
2 UsI-962/13-10; 17.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-157-36090/1-2013 od 14. svibnja 2013., odbijen je prigovor tužitelja podnesen čelniku tuženika zbog drugog oblika postupanja javnopravnog tijela (čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, broj 47/09, u nastavku teksta: ZUP). Predmetno postupan...

Broj odluke: 2 UsI-962/13-10

2
2 UsI-1010/12-13; 9.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Državnog inspektorata, KLASA: UP/I-112-02/11-04/31, URBROJ: 556-09-01-11-07 od 5. prosinca 2011., tužitelj je udaljen iz državne službe s danom 9. prosinca 2011., s time da udaljenje traje do okončanja postupka zbog teške povrede službene dužnosti (t. 1. izreke rješenja), ...

Broj odluke: 2 UsI-1010/12-13

3
1 UsI-577/12-9; 2.10.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Prvostupanjskog disciplinskog suda Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u R., broj: 511-01-158-RI-UP/I-4392/09-2011 od 17. studenoga 2011. tužiteljici je izrečena kaznaprestanak državne službe u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske budući da se je nedolično pona...

Broj odluke: 1 UsI-577/12-9

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a