Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
2 UsI-444/14-13; 14.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda (…), KLASA: UP/I-102-05/07-01/1990, URBROJ: 2170-35-67/5-13-06 od 4. prosinca 2013., odbijen je zahtjev tužiteljice za produženje novčane naknade sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i p...

Broj odluke: 2 UsI-444/14-13

2
2 UsI-1648/13-10; 5.3.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-102-05/13-01/1137, URBROJ: 2168-27-09/1-13-03 od 20. lipnja 2013. odbijen je zahtjev tužiteljice za priznavanje prava na novčanu naknadu.

Broj odluke: 2 UsI-1648/13-10

3
2 UsI-1790/13-13; 5.3.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-102-05/12-01/1769, URBROJ: 2168-27-09/17-13-06 od 16. srpnja 2013. po službenoj dužnosti je pokrenuta obnova postupka okončanog rješenjem tog tijela, KLASA: UP/I-102-05/12-01/1769, URBROJ: 2168-27-09/17-12-02 od 28. ru...

Broj odluke: 2 UsI-1790/13-13

4
1 UsI-1762/12-24; 2.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe P., KLASA: UP/I-102-05/10-01/3116, URBROJ: 2168-27-09/17-12-15 od 11. siječnja 2012., donesenim po službenoj dužnosti u obnovi upravnog postupka, poništeno je rješenje istog tijela KLASA: UP/I-102-05/10-01/3116, URBROJ...

Broj odluke: 1 UsI-1762/12-24

5
2 UsI-130/13-11; 7.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u R., KLASA: UP/I-102-05/07-01/1088, URBROJ: 2170-35-10/1-07-02 od 9. svibnja 2007. utvrđeno je da tužiteljica, kao nezaposlena osoba, ima pravo na novčanu naknadu u trajanju od 1466 dana, počevši od 1. svibnja 2007. do zaključno 4. s...

Broj odluke: 2 UsI-130/13-11

6
4 UsI-1821/12-10; 26.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u K. KLASA: UP/I- 102-05/11-01/249, URBROJ: 2133-15-09/1-12-11 od 21. kolovoza 2012., po službenoj dužnosti pokrenuta je obnova postupka okončanog rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u K. KLASA: UP/I-102-05/11-01/2...

Broj odluke: 4 UsI-1821/12-10

7
3 UsI - 42/12-19 ; 15.3.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika od 02. prosinca 2011. odbijena je žalba tužiteljice podnesena protiv rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme od 17. studenoga 2011., a kojim je utvrđeno da se na temelju natječaja za prijam višeg upravnog referenta na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodni ...

Broj odluke: 3 UsI - 42/12-19

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a