Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 3

1
5 UsI-1730/16-10; 30.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Ispostave Pula, KLASA: UP/I-411-01/15-06/37, URBROJ: 513-07-28-08-15-1 od 28. prosinca 2015., tužiteljici je kao osiguraniku s osnove obrt - poslovne knjige, za 2004....

Broj odluke: 5 UsI-1730/16-10

2
5 UsI-1815/13-11; 14.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda (…), Ispostave (…) od 24. svibnja 2013. godine, KLASA: UP/I-416-02/13-01/411, URBROJ: 513-07-08-08/13-2, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za u...

Broj odluke: 5 UsI-1815/13-11

3
5 UsI-168/12-14; 13.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/189, URBROJ: 513-07-08/11-1 od 25. srpnja 2011. godine tužitelju su za razdoblje od 1. siječnja 2009. - 31. prosinca 2010. godine utvrđeni neobračunati porez i prirez na drugi dohodak,...

Broj odluke: 5 UsI-168/12-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a