Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
UsI 1188/2016-8; 19.4.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Slavonskog Broda, Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, KLASA: UP/I-080-07/16-01/28, URBROJ: 2178/01-09-16-1 od 29. ožujka 2016. kojim je tužiteljica za rad u 2015. godini ocijenjena oc...

2
2 UsI-941/13-19; 3.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada (...), predstojnice Ureda Grada, KLASA: UP/I-112-01/13-01/03, URBROJ: 2163/01-04-01-13-2 od 4. travnja 2013., slijedom provedenog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad (...), Ured Grada, na radno mjesto referent - administrativni tajnik gradon...

Broj odluke: 2 UsI-941/13-19

3
UsI 635/12; 10.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada Rijeke, pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, KLASA: UP/I-080-07/12-01/17, URBROJ: 2170/01-09-22-12-1 od 15. veljače 2012., naslovljenim „rješenje o ocjeni rada službenice za 2011. godinu“, tužitelj - službenik navedenoga upravnog tijela Grada Rijeke, ...

4
UsI 884/12; 22.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Primorsko-goranske županije, pročelnika Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, KLASA: UP/I-080-01/12-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/5-12-12-6 od 15. veljače 2012., tužitelj - službenik navedenoga upravnog tijela Primorsko-goranske županije, raspoređen na rad...

5
2 UsI-1238/12-18; 11.9.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada U., pročelnice Upravnog odjela za financije, proračun i gospodarstvo, KLASA: UP/I-112-02/12-01/32, URBROJ: 2105/05-08/01-12-1 od 2. srpnja 2012., slijedom provedenog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad U., Upravni odjel za financije, proraču...

Broj odluke: 2 UsI-1238/12-18

6
4 UsI-1132/12-18; 26.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-080-02/12-01/2 URBROJ: 2105/05-02-12-1 od 9. srpnja 2012. tužiteljica je razriješena dužnosti pročelnice Upravnog odjela za pravne poslove i upravljanje imovinom Grada U., radi potrebe službe s danom 9. srpnja 2012. Točkom 2. istog rješenja određeno je da prava iz...

Broj odluke: 4 UsI-1132/12-18

7
2 UsI-971/12-17; 29.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prema članku 115. stavku 3. ZUP-a, drugostupanjsko tijelo riješit će stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku. Kad činjenice nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene u prvostupanjskom postupku, drugostupanjsko

Broj odluke: 2 UsI-971/12-17

8
2 UsI-374/12-20; 30.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općine V., Jedinstvenoga upravnog odjela, KLASA: UP/I-112-01/10-01/06, URBROJ: 2133/17-01-10-02 od 30. prosinca 2011., određena je isplata otpremnine tužitelju u iznosu od 38.450,24 kuna, slijedom prestanka službe po sili zakona, istekom roka raspolaganja.

Broj odluke: 2 UsI-374/12-20

9
3 UsI-462/12-11; 4.10.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika župana K. županije KLASA: UP/I-112-02-12-01/3,URBROJ: 2133/1-08/03-12-01 od 3. veljače 2012. određeno je da ovdje tužiteljici kao službenici K. županije raspoređene na radno mjesto pročelnice (...)(…), dana 3. veljače 2012. prestaje služba po sili zakona.

Broj odluke: 3 UsI-462/12-11

10
3 UsI - 42/12-19 ; 15.3.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika od 02. prosinca 2011. odbijena je žalba tužiteljice podnesena protiv rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme od 17. studenoga 2011., a kojim je utvrđeno da se na temelju natječaja za prijam višeg upravnog referenta na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodni ...

Broj odluke: 3 UsI - 42/12-19

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a