Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
2 UsI-1154/12-10; 23.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Osnovne škole M., Razrednog vijeća 6.c. razreda, KLASA: UP/I-602-02712-1-31, URBROJ: 2105-18-09/12-01 od 9. svibnja 2012., tužitelju je izrečena pedagoška mjera ukora, sukladno zabilježbi u dnevniku (t. 1. izreke rješenja), te je utvrđeno da je rješenje izvršno osmog ...

Broj odluke: 2 UsI-1154/12-10

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a