Poredano po:
Povratak na Zakon o proračunu

Broj dokumenata: 2

1
10 UsI-125/15-11; 20.6.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada (…), Upravnog odjela za komunalni sustav, KLASA: UP/I-740-11/12-01/241, URBROJ: 2105/05-06/10-12-2 od 20. prosinca 2012., temeljem zahtjeva (…) za utvrđivanjem-otpisom duga uslijed nastupa zastare prava na naplatu komunalne naknade, utvrđeno je da isti temeljem o...

Broj odluke: 10 UsI-125/15-11

2
UsI-1376/12-15; 27.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika, klasa: 015-01/1209/09, urbroj: 5030106-12-1 od 25. svibnja 2012. godine, tužitelj je, u bitnom, naveo: da je tuženik pogrešno utvrdio činjenično stanje, te tako pogrešno primijenio materijalno pravo; da nije točna tvrdnja tuženika da j...

Broj odluke: UsI-1376/12-15

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a