Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
7 UsI-1743/13-6; 18.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Općine P., Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP/I-363-01/13-07/32, URBROJ: 2141-02-03/4-13-2- od 11. srpnja 2013. godine, I. K., ovdje zainteresiranoj osobi, odobreno je priključenje na vodovodni sustav naselja S., građevine u S., sagrađenoj na k.č.br. 85/1 k.o. S., a točkom 4. rje...

Broj odluke: 7 UsI-1743/13-6

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a