Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 3

1
7 UsI-1450/14-2; 10.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi...

Broj odluke: 7 UsI-1450/14-2

2
1 UsI-224/13-19; 16.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Uprave vodnog gospodarstva, KLASA: UP/I-325-02/12-02/410, URBROJ: 525-12/0990-12-2 od 3. prosinca 2012., u točki I. alineja 4. izreke utvrđeno je da k.č. 562/23 k.o. P., bez istaknute ukupne površine, koja se nalazi u vlasništvu Grada P.,...

Broj odluke: 1 UsI-224/13-19

3
7 UsI-1562/12-29; 30.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Sektora za sustav prostornog uređenja KLASA: UP/I-350-05/12-01/108, URBROJ: 531-05-1-2-12- KM od 3. listopada 2012. godine, povodom zahtjeva investitora A., ovdje zainteresirane osobe određeni s...

Broj odluke: 7 UsI-1562/12-29

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a