Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
UsI 790/2020-12; 26.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem M. f. P. , KLASA: UP/I-471-02/16-01/60, URBROJ: 513-07-05/19-30 od 7. siječnja 2019. pravnom predniku tužitelja trgovačkom društvu A. s. d.o.o. utvrđeni su manje obračunati porez na dobit i porez na dodanu vrije ...

2
UsI 339/2016-8; 19.7.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/15-01/500, URBROJ: 513-04/15-2 odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor, KLASA: UP/I-471-02/11-01/30, URBROJ: 513-07-24-01-15-21 od 18....

3
6 UsI-1071/13-5; 29.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Financijske agencije, Regionalnog centra R., Nagodbenog vijeća: RI01 (dalje: prvostupanjsko tijelo) KLASA: UP-I/110/07/13-01/2582, URBROJ: 04-06-13-2582-16 od 19. travnja 2013.g., žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tog tijela KLASA: UP/I-110/07/13-01/2582, URBROJ: 04-06-13-258...

Broj odluke: 6 UsI-1071/13-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a