Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

2
UsI-378/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

3
UsI-413/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

4
UsI-408/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

5
UsI-403/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

6
UsI-393/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

7
UsI-353/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

8
UsI-388/19-6; 19.12.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

9
10 UsI-319/18-20; 21.9.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-02/55, urbroj: 376-04-18-7 od 12. veljače 2018., odbijen je zahtjev tužitelja za rješavanjem spora korisnika poštanskih usluga Tomislava Luketića s davateljem poštanskih usluga HP - Hrvatskom poštom d. d., Zagreb, u v...

Broj odluke: 10 UsI-319/18-20

10
10 UsI-133/17-7; 25.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/16-02/75, urbroj: 376-04-17-4 od 1. ožujka 2017. odbačen je kao nedopušten zahtjev za rješavanje spora korisnika Zorana Vlahovića, ovdje tužitelja, s davateljem poštanskih usluga HP - Hrvatskom poštom d.d., Zagreb, u vezi s rješavanjem prigovora zbog ...

Broj odluke: 10 UsI-133/17-7

11
3 UsI-358/16-9; 27.12.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim Rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-02/38, urbroj: 376-04-16-4 od 9. rujna 2016., odbačen je kao nedopušten zahtjev za rješavanje spora korisnika Zorana Vlahovića iz Splita, Ruđera Boškovića 19, s davateljem poštanskih usluga HP-Hrvat...

Broj odluke: 3 UsI-358/16-9

12
10 UsI-345/16-10; 10.4.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica u pravodobno podnesenoj tužbi osporava zakonitost rješenja tuženika klasa: UP/I-344-08/16-02/36, urbroj: 376-04-16-4 od 24. kolovoza 2016. (dalje: osporeno rješenje) kojim je odbačen kao nedopušten zahtjev za rješavanje spora korisnika poštanskih usluga Sretne Szabo iz Splita, Put Skalic...

Broj odluke: 10 UsI-345/16-10

13
UsI-274/14-8; 26.1.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Zagreb, klasa: UP/I-344-08/12-02/29, urbroj: 376-04/AŠP-12-4(DM) od 31. listopada 2012. odbijen je zahtjev korisnice poštanskih usluga Mirjane Pavić iz Splita, Dubrovačka 65, u vezi s rješavanjem prigovora z...

Broj odluke: UsI-274/14-8

14
2 UsI-1299/15-9; 19.1.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je odlukom klasa: UP/I-344-08/15-02/15, urbroj: 376-04-15-5 od 24. srpnja 2015. odbio kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora između tužitelja kao korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga Hrvatske pošte d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, u vezi s rješavanjem prigovora zbog ošteć...

Broj odluke: 2 UsI-1299/15-9

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a