Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
7 UsI-1078/13-30; 9.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-361-03/12-03/529, URBROJ: 2170/01-13-02-13-9/CL od 7. ožujka 2013. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za ozakonjenje jednostavne građevine na k.č.br. 2030/1 k.o. (…), na adresi (…...

Broj odluke: 7 UsI-1078/13-30

2
7 UsI-1682/13-6; 30.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem (…) županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave (…) KLASA: UP/I-361-03/12-14/106, URBROJ: 2170/01-03-05/3-13-6 od 28. svibnja 2013. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužiteljice, za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu stambene namjene ...

Broj odluke: 7 UsI-1682/13-6

3
9 UsI-1775/13-8; 17.3.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općine M., Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav, KLASA: UP/I-361-01/13-01/67, URBROJ: 2156-04-01-13-02 od 12. lipnja 2013. godine, V. S., ovdje tužitelju, utvrđena je visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, stambene na...

Broj odluke: 9 UsI-1775/13-8

4
7 UsI-1450/14-2; 10.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi...

Broj odluke: 7 UsI-1450/14-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a