Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
7 UsI-1434/14-14; 28.4.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Po zahtjevu (…), izdana je lokacijska dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija KLASA: UP/I-350-05/14-01/52, URBROJ: 531-06-1-14-9KM od 28. srpnja 2014. godine, za zahvat u prostoru - (…), u (…) županiji, ...

Broj odluke: 7 UsI-1434/14-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a