Poredano po:
Povratak na Opći porezni zakon

Broj dokumenata: 8

1
UsI 1040/2017-7; 20.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-215-01/16-01/30, URBROJ: 513-04/17-3 od 31. siječnja 2017., odbijena ja žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Središnja Hrvatska, KLASA: UP/I-215-02/16-01/03, URBROJ: 513-07-25-01-16-02 od 8. lipnja 2016., ...

2
UsI 1473/2018-6; 13.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/17-01/67, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor KLASA: UP/I-471-02/16...

3
UsI 450/2018-10; 28.2.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/12-01/259, URBROJ: 513-07-28-01/15-22 od 3. ožujka 2016. kojim je tužitelj utvrđen manje obr...

4
UsI 2894/2017-7; 18.1.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 10. listopada 2017. godine protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/14-01/1813, URBROJ: 513-04/17-2 od 21. kolovoza 2017. godine, kojim je odbijena žalba tužitelja p...

5
UsI 4218/2014-19; 23.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financije - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-471-02/12-01/163, URBROJ: 513-07-01-12-3 od 16. travnja 2012. kojim su tužitelju utvrđene obveze manje obračunatih kamata zbog nepravovre...

6
UsI 113/2018-9; 30.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/12-01/95, URBROJ: 513-07-28-01-16-20 od 21.prosinca 2016., tužitelju je utvrđen: manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. pr...

7
UsI 1254/2017-6; 8.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim je rješenjem tuženika odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave Područnog ureda Slavonija i Baranja, Ispostave Osijek, KLASA: UP/I-410-23/13-06/19, URBROJ: 513-07-03/04-2016-8 od 30. rujna 2016. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužiteljici je u ...

8
UsIpn 26/2016-7; 13.10.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-471-02/11-01/846, Urbroj: 513-04/16-13 od 09. svibnja 2016. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Dubrovnik, Klasa: UP/I-471-02/09-01/63, Ur.broj: 513-07-19/09-04 od 05. srpnja 2011.,...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a