Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
7 UsI-482/12-22; 6.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/00-01/473, URBROJ: 2125-05/4-09-3 od 5. studenog 2009. godine, odbijen je zahtjev G.-s. b., ovdje tužitelja, za naknadu za oduzetu imovinu, koja se sastoji od nekre...

Broj odluke: 7 UsI-482/12-22

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a