Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
UsI 488/2019-9; 26.6.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/153, URBROJ: 513-04-19-2 od 7. veljače 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzor por...

2
UsI 1066/2017-13; 18.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem KLASA: UP/II-471-02/16-01/510, URBROJ: 513-04/16-3 od 24. srpnja 2017. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija-Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, KLASA: UP/I-471-02/16-01/244, URBROJ: 513-07-27-16-5 od 3. kolovoza 2016., k...

3
6 UsI-573/16-13; 26.5.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/1195, urbroj: 376-05/MS-15-09 (IM) od 16. ožujka 2016. g. odbijen je zahtjev tužitelja kao korisnika za rješavanje spora sa operatorom javnih komunikacijskih usluga Hrvatskim Telekomom d.d...

Broj odluke: 6 UsI-573/16-13

4
UsI-244/14-7; 16.9.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenom odlukom tuženika klasa: UP/I-344-08/14-01/420, urbroj: 376-05/MS-14-04 (IM) od 9. rujna 2014. odbijen je zahtjev tužitelja vezan za prigovor na obračunatu naknadu zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora.

Broj odluke: UsI-244/14-7

5
2 UsI-1010/13-29; 28.10.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda u (…), KLASA: UP/I-502-03/13-01/51, URBROJ: 338-08-81-13-02 od 21. veljače 2013., tužiteljici, zaposlenoj kod poslodavca (…), ozljedom na radu nije priznata ozljeda pretrpljena 3. siječnja 2013., dijagnoza: druge b...

Broj odluke: 2 UsI-1010/13-29

6
UsI-147/14-12; 24.7.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenom odlukom klasa: UP/I-344-08/14-01/205, urbroj: 376-05/LGŠ-14-07 (IM) od 5. svibnja 2014. odbijen je kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora pretplatnice (ovdje tužiteljice) vezano za prigovor na sporni iznos zaduženja za obavljenu javnu komunikacijsku uslugu i obavijest govornog auto...

7
7 UsI-1460/14-7; 10.2.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijen je kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora korisnika Našički park d.o.o. iz Našica, Vinogradska 3, vezan uz prigovor na naplatu naknade za prijevremeni raskid pretplatničkih ugovora obračunatih na računu za srpanj 2014. od strane operatora javnih komunikacijski...

Broj odluke: 7 UsI-1460/14-7

8
2 UsI-1817/12-22; 2.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Usmenim rješenjem Državnog inspektorata, Područne jedinice R., sadržanim u nastavku zapisnika o obavljenome inspekcijskom nadzoru, KLASA: UP/I-116-02/12-01/62, URBROJ: 556-12-02-01-12-01 od 17. srpnja 2012., tužiteljevom obrtu kao poslodavcu zabranjeno je obavljanje djelatnosti na rivi u (…), i...

Broj odluke: 2 UsI-1817/12-22

9
2 UsI-1472/12-59; 18.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom I. rješenja tuženika o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/10-02/92, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-63 od 7. rujna 2012., utvrđeno je da je zahvat - rekonstrukcija Termoelektrane P. - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, nosit...

Broj odluke: 2 UsI-1472/12-59

10
2 UsI-843/13-2; 7.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj u tužbi osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 374-03/13-01/38, URBROJ: 2142/01-02-13-2 od 25. ožujka 2013., kojom je odbijen prigovor protiv odluke tuženika, KLASA: 374-03/13-01/9, URBROJ: 2142/01-02-13-79 od 4. ožujka 2013. godine. Potonjom odlukom najpovoljnijom ponudom za davanje...

Broj odluke: 2 UsI-843/13-2

11
3 UsI-306/12; 2.5.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada R...

Broj odluke: 3 UsI-306/12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a