Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
7 UsI-947/12-16; 29.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem I. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju P., KLASA: UP/I-361-03/10-03/73, URBROJ: 2163/1-18-06/1-12-8 od 27. siječnja 2012. godine odbijen je zahtjev D. T., ovdje tužitelja, za izdavanjem potvrde glavnog projekta za građenje...

Broj odluke: 7 UsI-947/12-16

2
7 UsI-384/12-18; 2.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem tužitelja KLASA: UP/I-363-07/06-01/10, URBROJ: 2112-01-06-10 od 23. studenog 2006. godine utvrđen je komunalni doprinos ovdje zainteresiranoj osobi A. d.d. u iznosu od 327.558,04 kn, za građenje autoceste K.-R., dionica poluautoceste D.- K., poddionica (…), dio poddion...

Broj odluke: 7 UsI-384/12-18

3
3 UsI-111/12-12; 9.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-410-20/09-01/1223, URBROJ: 513-04/11-2 od 30. studenoga 2011. odbijena ja žalba ovdje tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave,...

Broj odluke: 3 UsI-111/12-12

4
2 UsI-491/12-6; 5.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom 1. izreke prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave R., KLASA: UP/I-943-05/07-01/2, URBROJ: 2163-12/6-11-23 od 16. veljače 2011., odbijen je zahtjev M. D. i D. D., u ovom sporu zainteresiranih osoba, za određivanje naknade ...

5
2 UsI-119/12-18; 4.7.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P., KLASA: 140-03/18/01, UBROJ: 341-13-05/3-10/012546 od 23. veljače 2011., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužiteljice da joj se ponovno odredi mirovina. Navedeno rješenje doneseno je u ponovnom...

Broj odluke: 2 UsI-119/12-18

6
2UsI- 38/12-11; 4.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. ž., KLASA: UP/I-562-02/07-01/153, URBROJ: 2133-05-03/4-07-4 od 7. studenog 2007. tužitelju je priznat status hrvatskoga ratnog vojnog invalida (u nastavku teksta: HRVI) X. skupine s 20% oštećenja organizma po osnovi bolesti PTSP, privremeno do 31. ...

Broj odluke: 2UsI- 38/12-11

7
Us-3839/2000-4; 28.10.2004 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak:  

Broj odluke: Us-3839/2000-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a