Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
7 UsI-1436/12-18; 5.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-01/97-01/60, URBROJ: 2163-06-10-07-11-10 od 11. svibnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za naknadu odnosno p...

Broj odluke: 7 UsI-1436/12-18

2
8 UsI-1454/12-11; 22.7.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/12-2 od 4. lipnja 2012., koje je ispravljeno rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/13-09 od 19. veljače 2013., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Minista...

Broj odluke: 8 UsI-1454/12-11

3
3 UsI-144/12-21; 19.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/08-01/44, URBROJ: 2163/1-09/4-12-13 od 12. siječnja 2012. u t. 1. izreke poništeno je rješenje o ovrsi komunalnog doprinosa, Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada U. KLASA: UP/I-740-11/07-01/83 URBROJ: 2105/05-07/06nj-0...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a