Poredano po:

Broj dokumenata: 25

1
U-III/4968/2019; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 24. prosinca 2015. Slavko Kecman iz Kneževih Vinograda (u daljnjem tekstu: podnositelj), nakon što je pravomoćno okončan parnični postupak pred Županijskim sudom u Osijeku, a radi naknade štete, pokrenut po tužbi podnositelja protiv tužen ....

2
U-III/3521/2018; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Neđeljko Blagojević iz Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vladimir Vučković, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 1189/17-2 od 20 ......

3
U-III/2001/2018; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 31. ožujka 2015. Mišo Požar iz Petrinje (u daljnjem tekstu: podnositelj), po punomoćnicama Dušanki Nenadović i Milici Nenadović Timarac, odvjetnicama u Sisku, nakon što je pravomoćno okončan parnični postupak pred Županijskim sudom u Sisk ....

4
U-III/2661/2016; 31.1.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ana Lesić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-737/13-12 od 18. travnja 2016., kojom je odbijena njezina žalba (i žalba Maria Pečavera, prvookrivljenika u tom postup ....

5
U-III/2164/2017; 17.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Kadro Kovačević iz Dramlja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Alen Ivković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Alen Ivković i Sunčica Novak u Rijeci Ustavna tužba po ......

6
U-III/4843/2016; 19.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Ljiljana Vitez iz Beograda, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Luka Šušak, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske b ......

7
U-III/879/2014 i dr.; 30.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijeli su podnositelj Željko Belina iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Zorko Kostanjšek i Domagoj Rupčić, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Sisku (ustavnosudski predmet broj: U-III-879/2014) i podnositelj Deja ....

8
U-III/1586/2015; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Katica Šuveljak iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Jugoslav Puran, odvjetnik u Bjelovaru. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrva ......

9
U-III/1539/2015; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnio je Predrag Šuveljak iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu (ustavna tužba podnesena 1. travnja 2015.) i Danica Bujić Čikić, odvjetnica u Bjelov ....

10
U-III/2768/2016; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Srećko Mihaljević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je dvije ustavne tužbe, i to jednu ustavnu tužbu po svojem zastupniku Veljku Miljeviću, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Miljević i partneri iz Zagreba, i jednu osobno. Podnositelj je 16. l ......

11
U-III/3473/2015; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Zoran Bauković iz Obrovca, Republika Srbija, trenutno u Kaznionici u Lepoglavi (u daljnjem tekstu: podnositelj). Podnositelj je uputio Ustavnom sudu dvije požurnice (zaprimljene 1. ožujka 2016. i 5. rujna 2016.), kojima je zatražio ubr ...

12
U-III/1068/2010; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Kžm 41/07-8 od 3. prosinca 2009. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) i presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kzm-25/06 od 7. svibnja 2007. (u daljnjem tekstu: prvostupanjska...

13
U-III/2457/2013; 7.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Revizija tužiteljica protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžn-670/08-2 od 18. siječnja 2011. u odnosu na dio kojim je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-4081/97 od 13. ožujka 2007. u odnosu na odbijanje tužbenog zahtjeva za iznos kunske protuvri...

14
U-III/5171/2013; 5.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Nenad Kovačević iz Beograda, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Domagoj Rešetar, odvjetnik u Osijeku.

15
U-III/3042/2012; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena podnositeljeva tužba podnesena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

16
U-III/4975/2014; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude VSRH (u daljnjem tekstu: VS) broj: Kžm 13/13-6 od 15. svibnja 2014., kojom je u točki III. izreke odbijena žalba podnositelja i u dijelu koji se odnosi na podnositelja potvrđena presuda ŽS u Z. broj: 17 Kzm-10/10 od 16. studenoga 2012. (u daljnjem tekstu: pr...

17
U-III/4820/2010; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na razumnu duljinu sudskog postupka, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

18
U-III/4594/2011; 31.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ivan Radošević iz Ludwigshafena, Menzelstrasse 24, S.R. Njemačka, kojega u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Igor Plavšić, odvjetnik u Vinkovcima, Vladimira Nazora 1, podnio je Ustavnom sudu dvije dopuštene i pravodobne ustavne tužbe povodom presuda kojima je dovršen kazneni postupak koji se je p...

19
U-III/1507/2013; 31.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju članka 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske ('Narodne novine', br. 91/92.), kojim je utvrđen pojam društvene imovine, razvidno je da se društvenom imovinom smatraju sva sredstva u društvenom vlasništvu, sredstva za zadovoljavanje zajedničkih i općih potreba, kao i pri...

20
U-III/1428/2013; 31.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju članka 1. Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske ('Narodne novine', br. 91/92.), kojim je utvrđen pojam društvene imovine, razvidno je da se društvenom imovinom smatraju sva sredstva u društvenom vlasništvu, sredstva za zadovoljavanje zajedničkih i općih potreba, kao i pri...

21
U-III/228/2014; 8.5.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je B. B. iz O. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa D. K., odvjetnik u O.

22
U-III/351/2014; 24.1.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: "Dakle, podnositelj smatra da odluka o izručenju / predaji nije donijeta u skladu sa međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom EU odnosno da nije donijeta u skladu sa zakonom od strane nadležnog suda te da bi provedbom osporavanih odluka došlo do teškog kršenja prava na slobodu kao temeljnog ljud...

23
U-III/783/1995; 7.3.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: A. M. podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Kž-12/1995-3 od 4. svibnja 1995. godine, kojim je odbijena žalba tužiteljice (u tom postupku oštećenice kao t ...

24
U-III/950/1994; 27.1.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: F. i A. D. iz Z., podnijeli su ustavnu tužbu povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Kž-20/1994 od 28. rujna 1994. godine, kojim je odbijena njihova žalba protiv rješenja Županijskog ...

25
U-I/231/1990; 12.5.1992 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Člankom 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima zabranjeno je (nije dopušteno) vjenčanje po vjerskom obredu prije nego što brak bude zaključen po odredbama ovoga Zakona. Člankom 218. Krivičnog zakona Republike Hrvatske propisano je da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine tko i...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a