Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
U-III/3091/2016; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba i više njenih dopuna podneseno je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 380/15-2 od 27. listopada 2015., kojom je u parničnom postupku radi naknade štete prihvaćena revizija tužiteljice Republike Hrvatske te je preinačena presuda Županijskog suda u Varaždinu, Stal...

2
U-III/2394/2015; 9.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Kž-546/2014-4 od 22. siječnja 2015. Navedenom presudom preinačena je presuda Općinskog suda u Našicama (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) broj: K-321/13-14 od 24. listopada 2014. ...

3
U-III/2395/2015; 9.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je KAMENOLOM GRADAC d.d., zastupan po direktoru Slavku Vukšiću, kojeg zastupa Vlasta Šteher, odvjetnica u Našicama (u daljnjem tekstu: podnositelj).

4
U-II/123/1996; 8.12.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Trgovačko društvo “Kamen” d.d. iz Pazina podnijelo je Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci naznačene odredbe Odluke o visini komunalne naknade Poglavarstva općine Kanfanar od 30. studenoga 1995. godine, na snazi od 9. prosinca 1995. godine. Osporenom o ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a