Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
U-III/4438/2017; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Juran Marić iz Plaškog (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Đorđe Anđelković, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 909/15-2 od 8 ......

2
U-III/1901/2017; 22.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je P. A. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Anita Vrkić, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Anita Vrkić i Iva Vrkić u R. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske ......

3
U-III/5500/2016; 28.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivo Lamešić iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2 ......

4
U-I/422/2014 i dr.; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. OPĆI PODACI O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS/13) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. (članak 278.), osim član ....

Broj odluke: U-I/422/2014

5
U-III/1724/2017; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Srećko Vukoja iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3897/16-2 o ......

6
U-III/1742/2017; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Luka Stojanac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-459/17-2 od ......

7
U-III/4726/2016; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Anto Omazić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-560/16-2 od 6 ......

8
U-III/3975/2016; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Davor Krezić iz Makarske (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-338/16-2 od ......

9
U-III/4988/2016; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Jure Burazer iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2538/16-2 od 2 ......

10
U-III/5598/2016; 3.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Eduard Karamatić iz Vinjana Gornjih (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž- ......

11
U-III/4414/2016; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Anđelko Božić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Davor Krtić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1151/16-2 od ......

12
U-III/3659/2014; 25.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Slavica Mandić iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Danijel Gradac, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Par i Gradac iz Zagreba. 2. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog ......

13
U-I/1264/2014; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 148/13.).

14
U-III/1504/2001; 2.10.2003 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba je podnijeta protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-11270/1999-4 od 21. ožujka 2001. godine, kojom je kao neosnovana odbijena tužba podnositelja ustavne tužbe, podnesena protiv rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, klasa: 562-02/99-01/80...

15
U-IIIA/791/2002; 30.10.2002 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu temeljem odredbe članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 49/02 - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), smatrajući da mu je predugim trajanjem parničnog postupka radi naknade štete, kojeg od 1992. god...

16
U-III/457/2001; 28.6.2001 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rijeka podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-1687/1997-2 od 13. rujna 2000. godine kojom je odbijena revizija podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci, broj: Gž-47...

17
U-III/90/2001; 4.4.2001 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rijeka podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-2277/1997 od 5. listopada 2000. godine, kojom je odbijena revizija podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci, broj: Gž-...

18
U-III/1945/2000; 14.3.2001 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rijeka podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-2254/1997-2 od 6. rujna 2000. godine, kojom je odbijena revizija podnositelja ustavne tužbe i I. R. iz R. protiv pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci od 25. li...

19
U-III/627/1998; 11.12.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rijeka podnio je ovom Sudu pravodobnu ustavnu tužbu povodom presude i rješenja Županijskog suda u Rijeci, posl.broj: Gž-1608/97-2 od 18. ožujka 1998. godine. Tom je presudom, kao neosnovana, odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena je presuda suda prvog stupnja - Općinskog suda u Rijeci, ...

20
U-III/1/1999; 27.11.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rijeka podnio je ovom Sudu pravodobnu ustavnu tužbu povodom presude Županijskog suda u Rijeci, broj: Gž-865/98-2 od 28. listopada 1998. godine, kojom je presudom usvojena žalba Državnog pravobraniteljstva primorsko-goranske županije, kao tužitelja, te preinačena presuda suda prvog stupn...

21
U-III/189/1998; 25.10.2000 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. J. J. podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u svezi s presudama označenim u izreci ove odluke smatrajući da su tim presudama povrijeđene odredbe članaka 3., 14., 19. stavka 1. i 57. stavka 2. Ustava. Grad Rijeka podnio je ustavnu tužbu u svezi istih sudskih odluka, navodeći da su tim ...

22
U-III/761/1995; 31.3.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenom i pravodobnom ustavnom tužbom podnositelj je pokrenuo ustavnosudski postupak u svezi presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-6181/1994-4 od 18. svibnja 1995. godine. Tijekom upravnog postupka, koji je prethodio sudskoj kontroli akata državne uprave, prvostupanjsko tijelo Opć ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a