Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 32

1
U-II/4688/2019; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tonći Seser iz Splita, sindikalni povjerenik u podružnici Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi (u daljnjem tekstu: HSDK) u Arheološkom muzeju u Splitu, podnio je "prijedlog za poništenje zapošljavanja u javnoj službi zbog povrede ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti". 2. Iz sadržaja prije ....

2
U-III/769/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Branko Peran iz Grebaštice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2142/18-2 od 4. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbij ....

3
U-III-577/2019 i dr.; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 777/2018-2 od 18. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: rješenje Vrhovnog suda) i rješenja Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž ....

Broj odluke: U-III-577/2019

4
U-III/2189/2014; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj Frane Banović iz Kaštela podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2261/2010-5 od 12. ožujka 2014. Navedenim rješenjem Visokog upravnog suda odbačena je kao nedopuštena tužba podnositelja podnesena ......

5
U-III/4016/2015; 17.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Ivković iz Višnjevca (u daljnjem tekstu: podnositelj) 17. listopada 2015. podnio je dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-682/15-2 od 16. srpnja 2015. 2. Podnositelj u ustavnoj tužbi na ......

6
U-III/1803/2018; 10.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe podnio je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1014/16-2 od 31. siječnja 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) i presude Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj ....

7
U-II/4238/2018; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Snježana Juroš iz Imotskog, Animira Šimundić iz Splita i Tea Ukić iz Sumpetra Jesenice (u daljnjem tekstu: predlagateljice), podnijele su 12. studenoga 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 19. stavka 1. alineja 3., 14., 15. i 16. St...

8
U-III/5734/2016; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Krešimir Mihajlović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mila Mikecin Mišetić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 8 ......

9
U-III/3621/2018; 12.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Dolores Matković iz Viškova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Goran Marjanović, odvjetnik u Odvjetničkom uredu Goran Marjanović i Lana Perčić u Rijeci. Ustavna tužba p ......

10
U-III/4956/2017; 14.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Igor Bojanić iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2524/16-2 od 22. rujna 2017. (u daljnjem tekstu: osporena odluka). Osporenom ......

11
U-III/2987/2015; 25.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Milena Hrvatin iz Kringe (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Ines Bojić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12837/11-17 od 15. travnja 201 ......

12
U-I/4981/2013; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 24. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23 ....

Broj odluke: U-I/4981/2013 i dr.

13
U-III/3013/2014; 3.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Slavka Lončar iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositeljica), hrvatska državljanka, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Željka Radoš Radičević, odvjetnica u Osijeku. 2. Ustavna tužba podnesena je u p ......

14
U-I/4613/2015; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici 15. rujna 2015 donio je Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu ("Narodne novine" broj 110/15.; u daljnjem tekstu: ZOSSB). ZOSSB je objavljen u "Narodnim novinama" broj 110 od 13. listopada 2015., a stupio je na snagu 21. list ....

15
U-I/7622/2014; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim član ....

16
U-II/3670/2011; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Utvrđuje se da je, u razdoblju od 24. ožujka 2011. do 3. svibnja 2011., članak 5. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Promina, klasa: 012-01/11-01/1, ur.broj: 2182/09-11-01 od 24. ožujka 2011. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/11.), u dijelu koji glasi "stupa na s...

17
U-III/3536/2015; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-372/14-5 od 27. svibnja 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda).

18
U-III/4396/2016; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Petar Vrbanić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Vinko Ljubičić i Željko Vrdoljak, odvjetnici u Odvjetničkom društvu iz Splita. Ustavna tužba podnesena je protiv presude i rješenja Visokog upravnog suda Republi ...

19
U-III/1521/2014; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jadranka Mustapić-Karlić iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: 6 UsI-620/13-9 od 24. prosinca 2013., kojom je odbijena tužba podnositeljice podn ....

20
U-III/5184/2013; 8.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vanda Copić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Darko Milić, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni s ......

21
U-III/7714/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Stoga podnositelj drži da mu je odbijanjem tužbe, osim što je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao pravo na pravično suđenje, povrijeđeno i pravo na jednakost pred zakonom jer se u identičnim pravnim situacijama, primjenjuje različito pravo, š

22
U-III/6723/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Stoga podnositeljica drži da joj je odbačajem tužbe osim što je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao pravo na pravično suđenje, povrijeđeno i pravo na jednakost pred zakonom jer se u identičnim pravnim situacijama, primjenjuje različito pravo,

23
U-III/3912/2015; 14.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj podnio je ustavnu tužbu protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Splitu

24
U-III/4166/2013; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu sudskom odlukom povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 18. stavkom 1., 26. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

25
U-I/3554/2013; 15.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim članaka 43. stavka 2., 44., 45. stavka 1. ...

26
U-II/502/2016; 1.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporeni Statut je na temelju članka 58.a stavka 1. alineje 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 144/12. i 83/13.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) na 15. s...

27
U-III/117/2014; 16.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnom tužbom podnesenom 8. siječnja 2014. Višnja Kolaković iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), hrvatska državljanka, osporava sudske odluke koje su donesene u parničnom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Karlovcu pod brojem P-917/06, a radi poništenja odluke tužene, Osnovn...

28
U-III/1604/2014; 28.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Damir Belošević, hrvatski državljanin, iz Zagreba, Gornji Prečac 12

29
U-III/3672/2013; 17.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: M. L. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-3984/12-10 od 22. svibnja 2013., kojom je odbijena tužba podnositeljice podnesena protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta...

30
U-III/4601/2008; 7.3.2012 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-319/08-2 od 25. ožujka 2008., kojom je odbijena žalba podnositelja (i drugih tužitelja, kao i oboje tuženika) te potvrđen ...

31
U-II/38101/2009; 17.3.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i N

32
U-III/593/1998; 15.7.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: A. c. i V. B. iz Z., zastupani po punomoćnicima V. i I. M., odvjetnicima iz Z., podnijeli su ustavnu tužbu povodom odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 025-04/94-01/01, urbroj: 5030104-98-2, od 28. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a