Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 41

1
U-III/3761/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krešimir Hostić iz Starog Čiča (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. rujna 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4562/15-3 od 7. lipnja 2016., kojom je odbijena njegova žalba i (u bitnome) potvrđena presuda Općinskog g ....

2
U-III/4323/2019; 6.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Petar Ćurković i Milivoj Ćurković, obojica iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Budislav Angjelinović, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Repu ......

3
U-III/4324/2019; 6.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Petar Ćurković i Milivoj Ćurković, obojica iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Budislav Angjelinović, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Repu ......

4
U-III/804/2018; 13.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Marija Barbaroša iz Svetog Filipa i Jakova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Julija Strmota, odvjetnica u Biogradu na Moru. Naime, podnositeljica je ustavnu tužbu podnijela po punomoćniku Ivanu Radasu, odvjetniku u Biog ....

5
U-III/4328/2017; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijele su Branka Halić i Marica Halić, obje iz Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositeljice) koje u ustavnosudskom postupku zastupa Mira Matuško Blažević, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude V ......

6
U-III/3715/2017; 28.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Svetlana Luisa Karović iz Australije (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu Ecija Kuljiš Bajić i Meri Blaslov Pavasović iz Splita. Ustavna tužba ......

7
U-III/579/2018; 9.1.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je R.T.P. - Lovište, poljoprivredna, proizvodna i uslužna zadruga iz Lovišta (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Jelena Arsić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Hanžeković i Partneri d. o. o. u Zagrebu. Ustavna tužba podn ......

8
U-III/1684/2014; 20.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Barbara Drčić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Mato Prepelec, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-31 ......

9
U-III/5115/2016; 19.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Lorencin iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vlatko Nuić, odvjetnik u Puli, u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1049/14-2 od 31. svibnja 2016. Tim rješenjem Vrhovni sud je riješio: " ...

10
U-III/1829/2013; 27.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Radovan Pužar iz Žminja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Bojan Zustović, odvjetnik u Pazinu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: 3 UsI-492/12-11 od 14. veljače ......

11
U-III/2799/2015; 26.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josipa Grbčić, Sonja Ahel Basarić i Zdenka Pavlić, sve iz Jadranova (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krešimir Pejić, odvjetnik u Zagrebu, podnijele su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog su ....

12
U-III/5419/2013; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-668/12-16 od 13. rujna 2013., kojom je u točki I. izreke odbijen tužbeni zahtjev podnositelja radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hr ....

13
U-III/2408/2014; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci broj: 1 Usl-766/12-57 od 27. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

14
U-III/4577/2013; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na razumnu duljinu postupka

15
U-III/5359/2012; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Božena Puček iz Jalkovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marko Benčić, odvjetnik u Varaždinu.

16
U-III/800/2013; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su Gordana Blažina iz Rijeke, Dinko Blažina iz Rijeke, Vlasta Bačić-Knez iz Zagreba i Dubravko Bačić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske zastupa Mira Matuško Blažević, odvjetnica u Zagrebu...

17
U-III/49/2014; 9.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-3685/12-12 od 12. studenoga 2013. i presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-3383/12-14 od 12. studenoga 2013.

18
U-III/4363/2011; 2.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na razumnu duljinu sudskog postupka, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

19
U-III/7796/2014; 11.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Miroslav Dvorski i Nada Sušanj (u daljnjem tekstu: podnositelji), hrvatski državljani, iz Rijeke, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vladimir Margan, odvjetnik u Rijeci, I. Grohovca 1, podnijeli su 23. prosinca 2010. prvu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-373...

20
U-III/5078/2013; 2.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Jurica Oreb iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Vučica, odvjetnik u Splitu.

21
U-III/7300/2014; 21.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gžzk-52/13 od 8. srpnja 2013. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje), kojim je kao neosnovana odbijena žalba podnositelja "Plinacro" d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu,...

22
U-IV/3575/2015; 20.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 14. rujna 2015. Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje pozitivnog sukoba nadležnosti između Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Pazinu i Ureda državne uprav...

23
U-IV/1608/2015; 29.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Autocentar - Merkur, dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu iz Zagreba, Martićeva 14, koji zastupa Davor Plišo, odvjetnik iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Općinskog građanskog suda u Zagrebu i M...

24
U-III/4653/2012; 3.6.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-1496/10-2 od 2. svibnja 2012., kojom je u parničnom postupku radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko pravo klasa: UP/II-943-04/06-01/412, ur. broj: 514-0...

25
U-III/242/2012; 13.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Slavka Petani iz Zadra, Karmen Keran iz Sukošana, Rozana Petani iz Zadra i Ivo Petani iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelji), podnijeli su 11. siječnja 2012. ustavnu tužbu kojom osporavaju odluke donesene u parničnom postupku radi isplate zakonske zatezne kamate okončanog pred Vrhovnim sudom Rep...

26
U-III/1231/2014; 13.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija), Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-410-20/12-01/574, urbroj: 513-04/12-2 od 12. lipnja 2012.

27
U-III/5297/2012; 6.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu s prijedlogom za odgodu ovrhe podnijelo je trgovačko društvo Industrijska zona d. o. o. Bakar (u daljnjem tekstu: podnositelj) koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Goran Marjanović, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

28
U-III/539/2012; 22.4.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zadru broj: 13 Gž-2755/10-3 od 14. prosinca 2011., kojom je odbijena podnositeljičina žalba i potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru broj: P-2075/07 od 24. svibnja 2010. u dijelu pod točkom I. izreke. Prvostupanjskom presudom, točkom I. ...

29
U-I/242/2015; 4.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine" broj 79/06.).

30
U-III/366/2012; 28.1.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu s prijedlogom za odgodu ovrhe podnijelo je društvo Industrijska zona d. o. o. Bakar (u daljnjem tekstu: podnositelj) koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Goran Marjanović i Berislav Pavišić u Rijeci. Ustavna tužba je pravodobna i do...

31
U-III/4556/2012; 10.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-355/12-3 od 22. veljače 2012. kojom je odbijena kao neosnovana revizija podnositeljice izjavljena protiv presude Županijskog suda u Rijeci broj: P-4/2010-6 od 18. studenoga 2011.

32
U-III/6322/2013; 14.5.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev 2029/12-2 od 23. srpnja 2013., kojom je odbijena revizija podnositelja izjavljena protiv presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžx-198/10 od 25. studenoga 2010.

33
U-III/5362/2011; 28.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu s prijedlogom za odgodu ovrhe podnijelo je društvo I. z. d. o. o. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj) koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda G. M. i B. P. u R. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

34
U-III/2761/2011; 12.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Ustavnu tužbu s prijedlogom za odgodu ovrhe podnijelo je društvo I. Z. d. o. o. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj) koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda G. M. i B. P. u R. protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrho...

35
U-I/2669/2006; 17.3.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine" broj 79/06., u daljnjem tekstu: ZID ZI/06) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 30. lipnja 2006. godine.

36
U-III/2517/2003; 16.1.2004 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelji su ustavnu tužbu podnijeli protiv odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 351-01/99-03/01 urbroj: 5030109-02-4 od 14. ožujka 2002. godine, a kojom se "V. i k." d.o.o. S. odobrava stupanje u posjed: dijela nekretnina označenih kao čest. zem. 3321/1 i čest. zem. 3319/1 obje upisane u ...

37
U-II/2464/2001; 6.3.2002 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. "Brodoservis" d.o.o. iz Šibenika, zastupan od Ernesta Gnjidića, odvjetnika iz Zagreba, podnio je Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uvodno naznačene Uredbe Vlade Republike Hrvatske, smatrajući istu nesuglasnom odredbi članka 3. i odredbi članka 48. stavka 1....

38
U-II/255/2000; 17.1.2001 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Poljoprivredna zadruga "Pirovčanka" iz Pirovca, zastupana po direktoru Darku Smoliću, podnijela je Sudu prijedlog za pokretanje ustavnosudskog postupka u svezi s Uredbom Vlade Republike Hrvatske naznačenom u izreci, smatrajući je nesuglasnom Ustavu u dijelu kojim on jamči nepovredivost prava vla...

39
U-III/785/1998; 5.5.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio pravodobne i dopuštene ustavne tužbe povodom presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-6051/1996-5, Us-6052/1996-5 te Us-6055/1996-5, od 4. ožujka 1998. godine. Razmatranjem ustavnih tužbi i pribavljenih spisa predmeta, utvrđeno je kako je tužbe podnio isti podnosit ...

40
U-III/437/1993; 17.1.1996 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. B. iz Z. 15, zastupan po punomoćniku D. R., odvjetniku iz P. podnio je Sudu ustavnu tužbu povodom akata navedenih u izreci ove odluke.

41
U-IV/1022/1994; 15.3.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zagrebu oglasio se je nenadležnim za postupanje u predmetu koji je vođen pod brojem P-3381/89 povodom tužbe Zlatka Gorupa i Silvije Gorup Pavletić radi utvrđenja opstojnosti, pravne val ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a