Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
U-III/870/2019; 12.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Katica Županić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Alen Pešušić, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 696/2017-3 od 8. siječnja 2019. Presudom Vrhovnog suda uvaže ......

2
U-III/793/2016; 18.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Zdenko Žeger iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Renata Dozet Daskal, odvjetnica u Karlovcu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 802/14-2 od 7. listopada ......

3
U-III/99/2015; 18.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: .Boro Milojčić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 7. listopada 2013. ustavnu tužbu protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 10 Gžr-998/13-2 od 11. lipnja 2013. kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj: Pr-6337/10-37 od 20. vel...

4
U-III/3392/2015; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je protiv presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-135/15-3 od 1. srpnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je kao neosnovana odbijena žalba podnositelja (tužitelja u parničnom postupku radi naknade štete) te je potvrđena presuda Općinskog suda u Vinkovcima b...

5
U-III/2528/2011; 21.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Drago Korov iz Donjeg Miholjca, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlasta Šteher, odvjetnica u Našicama (u daljnjem tekstu: podnositelj).

6
U-III/2527/2011; 1.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-44/2011-7 od 8. travnja 2011. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Valpovu, Stalna služba u Donjem Miholjcu broj: K-255/09 od 21. listopada...

7
U-III/1605/2015; 19.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Jurica Čavala iz Kaštel Gomilice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tina Drnjević Kotarac, odvjetnica u Splitu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

8
U-II/1010/2009; 4.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. Pokreće se postupak te se poništava dio članka 14. Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima ("Narodne novine" broj 13/09. i 75/13.) koji glasi: "a primjenjuje se od dana objave u 'Narodnim novinama'".

9
U-III/4175/2012; 2.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ivan Žepačkić iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-x 31/11-2 od 31. siječnja 2012.

10
U-III/3829/2013; 21.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj: Rev-x 303/11-2 od 19. veljače 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a