Poredano po:

Broj dokumenata: 341

1
U-III/4285/2019; 30.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1364/18-2 od 16. srpnja 2019. Tom je presudom poništena presuda Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-554/15-12 od 8. prosinca 2017., te je riješeno da se tužba ....

2
U-III/4717/2019; 23.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Gž-461/2019-2 od 26. rujna 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 16. stavkom 2., 29. stavkom 1., 34. stavkom 1. ....

3
U-III/3044/2019; 10.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Petar Nilović (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županjskog suda u Zagrebu broj: Gž-1517/12-2 (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Drugostupanjskim rješenjem prihvaćena je žalba Republike Hrvatske te je preinačen ....

4
U-III/2494/2020; 2.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo VIR STAN j. d. o. o., sa sjedištem u Viru (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-776/20-2 od 27. veljače 2020. (u daljnjem tekstu: ....

5
U-III/4373/2020; 19.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 28. rujna 2020. Dragutin Korlaet iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivo Juričko, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Juričko&partneri u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrh ......

6
U-III/972/2020; 15.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu i dopune ustavne tužbe od 2. srpnja 2020., 28. kolovoza 2020. i 4. rujna 2020. podnijela je Božica Malbaša iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 24 Gž-3718/2018-4 od 7. ....

7
U-III/4145/2017; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dinko Franičević iz Vrboske, Petronela Gabelić iz Vrboske, Juan Carlo Franičević iz Argentine i Pavo Franičević iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi zastupani po Vinku Fabjanoviću, odvjetniku u Splitu, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude ....

8
U-III/947/2019; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Fatima Djedović, kao univerzalna nasljednica pok. Jakuba Djedovića iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 19. veljače 2019. Ustavnom sudu ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-3942/10-2 od 21. siječnj ....

9
U-I/663/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. listopada 2014. Zakon o energetskoj učinkovitosti proglasio je predsjednik Republike Hrvatske 23. listopada 2014., a stupio je na sna ....

10
U-III/1330/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vinko Bendra iz Kaptola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lovorka Juranović, odvjetnica u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavon ......

11
U-III/4301/2019; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 21 Gž-2769/12-2 od 1. listopada 2013. (u daljnjem tekstu: osporena drugostupanjska presuda) kojim je odbijena kao neosnovana žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Pagu broj: P-256/2011 od 20. rujna 2012. (u ...

12
U-III/4388/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Sonja Hegedušić iz Peteranca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Godek Glavina, odvjetnica u Koprivnici. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda ....

13
U-III/6116/2020; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 12. veljače 2020. Vladimir Mlinarić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu pojedinačnih akata tijela sudbene vlasti, kojima je pravomoćno odlučeno o tužbenom zahtjevu usmjerenom na stjecanje prava vla ....

14
U-III/557/2018; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Zvonimir Josipović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-1512/2016-2 od 27. studenoga 2017. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena kao n ....

15
U-III/2238/2019; 4.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josip Bistrović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Sanja Porobija, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u predmetu broj: U-III-1312/2014 u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: ....

16
U-III/3682/2018; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 10. listopada 2018. Boris Gruden iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nino Reskušić, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, St ......

17
U-III/2363/2016; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je presuđeno u postupku utvrđivanja prava vlasništva, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 7 ....

18
U-III/231/2016; 27.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti, Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dragomir Jukić, odvjetnik iz Zagreba podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2155/11-2 od 16. r ....

19
U-IIIA/3965/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Klarić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Klarić, podnio je 27. kolovoza 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., ....

20
U-III/2309/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ane Krstelj iz Dubrovnika i Ana Ludvik iz Lopuda (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Cvijetko Rihter, odvjetnik u Dubrovniku, podnijele su ustavnu tužbu kojom osporavaju presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. ....

21
U-III/4059/2013; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavnu tužbu podnio je Hrvatski telekom d.d. Zagreb, kojeg zastupa Siniša Đuranović, operativni direktor Korporativnog sektora za pravne i regulatorne poslove i pitanja tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Repu ....

22
U-III/4123/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Đuro Đaković Stan d.o.o. iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelj) radi isplate. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu presudom Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-1925/2018-2 od 12. travnja 2 ......

23
U-III/3709/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Fadila Jordanić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 6. ožujka 2015. ustavnu tužbu s prijedlogom za donošenje rješenja o odgodi ovrhe, u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-3835/2014 od 15. siječnja 2015. Ustavna tužba zap ......

24
U-III/3437/2017; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Anđelka Kegelj iz Habijanovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) po punomoćniku Mariju Lovriću, odvjetniku u Zagrebu. Podneskom od 17. studenoga 2020. Ustavni sud obaviješten je o otkazivanju punomoći navedenom ....

25
U-III/4654/2020; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. ELECTROCOIN d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 12 Kv-t-4/2020-2, 9 Kir-t-82/2020 od 7. rujna ....

26
U-III/92/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Tereza Vidić iz Vrboske (tužiteljica-protutuženica u provedenom parničnom postupku radi utvrđenja ništavim ugovora i povrata novca; u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi ......

27
U-III/1676/2017; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Zlata Lucarić Vić i Viktor Vić, oboje iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Alen Jakobović, odvjetnik u Osijeku. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda R ......

28
U-I/1865/2019; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11.) donio je šesti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske 26. listopada 2011. Objavljen je u "Narodnim novinama" b ....

29
U-III/4276/2019; 28.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-117/16-3 od 7. ožujka 2017. 2. Podnositelj je istodobno s pravodobnom ustavnom tužbom u povodu drugostupanjske odluke podnio i reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Podneskom od 4. listopada 2019. ......

30
U-III/2060/2017; 21.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ivica Mintas iz Zagreba i Drago Mintas iz Zagreba, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marija Maričević, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom ......

31
U-I/1957/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Zakon o prostornom uređenju mijenjan je i dopunjavan četiri p ......

32
U-III/1529/2020; 7.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2575/15-2 od 17. prosinca 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe iz članaka 3., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike ....

33
U-III/3491/2016; 1.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Nadica Holbak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Ljiljana Mandek, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Zagre ......

34
U-III/4030/2018; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-157/18-2 od 18. srpnja 2018. Tom je odlukom odbijena žaba podnositelja i potvrđeno je rješenje Upravnog suda u Rijeci broj: 5 UsI-1536/17-2 od 30. studenoga 2017. ......

35
U-III/367/2019; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Bruno Mihanović iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Matija Pečatnik, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 23. siječnja 2015. ustavnu tužbu (u daljnjem tekstu: prva ustavna tužba) u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5382/13-2 od 25 ....

36
U-III/6136/2016; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Općina Dugopolje (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po općinskom načelniku Stanku Baliću, kojeg zastupa Vinko Samardžić, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrv ......

37
U-III/2312/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Sanja Hentić Petrović i Željko Petrović (u daljnjem tekstu: podnositelji), oboje iz Opatije, koje zastupa Mihaela Radulović Galić, odvjetnica u Opatiji. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješe ......

38
U-I/4765/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Gordana Radić iz Splita, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak i Ivan Močić iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 359. - 396. Zakona o vlasništvu i ...

39
U-III/3761/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krešimir Hostić iz Starog Čiča (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. rujna 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4562/15-3 od 7. lipnja 2016., kojom je odbijena njegova žalba i (u bitnome) potvrđena presuda Općinskog g ....

40
U-III/3118/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Pastorčić iz Paga (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po Stelli Pastorčić, odvjetnici u Zagrebu, 6. studenoga 2011. u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 19 Gž-47/11-2 od 21. rujna 2011. kojom je odbijena njegova ža ....

41
U-I/259/2015; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 388. stavka 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99. - odluka USRH b...

42
U-I/418/2015; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 388. stavka 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99. - odluka USRH b...

43
U-I/703/2014; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 73. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99. - odluka USRH br...

44
U-III/3841/2016; 10.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Oliver Kljajić iz Vrsara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa otac Nikica Kljajić iz Vrsara, podnio je 6. kolovoza 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžst-17/13 od 6. lipnja 2016. (u dal ....

45
U-III/3757/2019; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Darko Vukušić i Anđelka Vukušić, oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Karlo Novosel, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je 18. svibnja 2018. (pre ......

46
U-III/188/2019; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Blaženka Jukić, Tina Frankica Čikeš, Tanja Jukić Krivić i Dijana Jukić (u daljnjem tekstu: podnositeljice), sve iz Splita i zastupane po Oliveri Radoš Šaponja, odvjetnici u Splitu, podnijele su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog su ....

47
U-III/4453/2018; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gortan-Zadar d.o.o., Čedomir Ilijašević, Andrej Korljan, Danilo Puhalović, Albert i Josipa Lukin, Željko Benić, Maraš d.o.o., Nevico d.o.o., Veronique Pastre-Grenet, Josip Grgas, Zdenko Domančić, Ivan Rimac, Klaudio Marcelić, Tea Lorena Sinovčić, Ana Radonić, Bo ....

48
U-III/4454/2018; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gortan-Zadar d.o.o., Klaudio Marcelić, Dragan Blatnjak, Ana Stojanov, Božidar Duka, Siniša Končarević, Janimar d.o.o., Marijana Dasović-Knežević, Ivan Vuković, Tehno Somek d.o.o., Marko Barać, Antonio Lokin, Josip Grgas, Testudo d.o.o, Vesna Stojanov, Robert Ški ....

49
U-I/4052/2015; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomislav Nazlić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 14. listopada 2015. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 153. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12. Zakona o izmjenama...

50
U-III/5083/2017; 5.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Jürgen Schmidt Turić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Jelena Ćurković Gošović, odvjetnica u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Splitu (u daljnj ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a