Poredano po:

Broj dokumenata: 70

1
U-III/73/2017; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Sonja Pavlaković Gojak iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Renata Dozet Daskal, odvjetnica u Karlovcu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Župan ......

2
U-III/2363/2016; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je presuđeno u postupku utvrđivanja prava vlasništva, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 7 ....

3
U-III/1676/2017; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Zlata Lucarić Vić i Viktor Vić, oboje iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Alen Jakobović, odvjetnik u Osijeku. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda R ......

4
U-III/4019/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljubica Delić i Miroslav Delić, oboje iz Gornjeg Babinog Potoka (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu podnijeli su Ustavnom sudu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zad ....

5
U-I/31/2019; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Danijel Margan iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 28. prosinca 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 107. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99. - odluka USRH broj: U-I-58/1997 i dr., 114/01., 100/04....

6
U-I/3570/2019; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Đuro Japarić iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 24. lipnja 2019. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99. - odluka USRH broj: U-I-58/1997 i dr., 114/01., 100/04., 107/...

7
U-II/251/2019; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa Republike Hrvatske na temelju članka 228. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.; u daljnjem tekstu: ZZK/96) donio je 19. rujna 2013. Pravilnik ....

8
U-II/252/2019; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa Republike Hrvatske na temelju članka 228. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.; u daljnjem tekstu: ZZK/96) donio je 3. srpnja 2018. P ....

9
U-III/2836/2018; 18.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Kaja Grgić i Ilija Grgić, oboje iz Sesveta koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nataša Lisac, odvjetnica u Dugom Selu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski ......

10
U-III/2882/2015; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-217/14-2 od 24. veljače 2015., kojom je u parničnom postupku radi utvrđenja i izdavanja tabularne isprave i radi utvrđenja ništavosti odbijena podnositeljičina (tužiteljica-pro ....

11
U-III/3376/2012; 14.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Zvonar iz Rogotina (u daljnjem tekstu: podnositelj), po punomoćniku Milivoju Barbiru, odvjetniku iz Ploča, podnio je 9. srpnja 2010. ustavnu tužbu protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku broj: Gž-712/09 od 20. svibnja 2010. Tom presudom preinačena ......

12
U-III/2083/2015; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Antun Džinić i Ivanka Džinić, oboje iz Županje (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Dražen Štivić, odvjetnik u Županji, podnijeli su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 780/11-2 od 17. vel ....

13
U-I/6256/2014; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donio je peti (5.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 25. rujna 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 1. listopada 2003., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 158 od 7. listopada 20 ....

14
U-III/5858/2014; 6.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je društvo UP Jadran d.d. Gospić (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Josipa Dasović, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske ......

15
U-III/314/2014; 13.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Industriaimport - Industriaimpex a.d. - Podgorica, Crna Gora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Milivoje Žugić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Ri ....

16
U-III/4955/2014; 13.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Kata Devčić iz Hrvatskog Leskovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju Nedžat Hüsein i Denis Hüsein, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hüsein & Partneri sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. .....

17
U-III/2463/2015; 15.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ŽUPA HORIZONTI d.o.o. sa sjedištem u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa direktorica Radojka Katić, koju zastupa Ivica Parlov, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je ......

18
U-III/3512/2016; 15.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Natalija Bodrožić (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica) i Mate Bodrožić (u daljnjem tekstu: drugopodnositelj), oboje iz Zadra, zastupani po Nataši Erstić, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Korljan & partneri u ....

19
U-III/4249/2011; 1.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj smatra da su mu osporenim rješenjem povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 19. stavkom 2. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.). Također smatra povrijeđenim i članak 3. Ustava.

20
U-I/586/2015 i dr.; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zemljišnim knjigama (u daljnjem tekstu: ZZK) donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1996. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 91 od 28. listopada 1996., a stupio je na snagu 1. siječnja 1997. Nakon tog ......

21
U-III/4152/2015; 9.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-2932/2013 od 27. kolovoza 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena podnositeljeva žalba te je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru broj: P-739/2012-15 od 3. srpnja 2013. (u daljnjem t...

22
U-III/6036/2013; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gžzk-434/2011 od 24. rujna 2013., kojim je odbijena žalba podnositelja (protivnika upisa) i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) broj: Z-1...

23
U-I/3700/2007; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o grobljima (u daljnjem tekstu: ZoG) donio je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 1998., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 19/98., a stupio na snagu 21. veljače 1998. Zakon o izmjeni i dopuni ZoG-a donio je ......

24
U-III/5725/2013; 6.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ines Kalažić, Dubravka Ravnić, Katica Roje, Ljiljana Lalin, Diana Strmo, Zoran Roje, Arsen Fredotović, Gordan Fredotović, Katja Jurjević, Sandra Šuran, Filomena Marija Roje, Dario Fredotović, Vinko Roje, Sandro F ....

25
U-III/5377/2013; 20.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu (i podnesak kojim je zatraženo donošenje odluke o odgodi ovrhe) podnijela je Ružica Pavičić iz Samobora, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Milica Đurđević, odvjetnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba je podn ......

26
U-III/1656/2014; 5.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: SAGENA d. o. o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 3. travnja 2014. ustavnu tužbu kojom osporava sudske odluke donesene u parničnom postupku radi poništenja ugovora o kupnji dionica i utvrđenja. Podnositelja u postupku pred Ustavnim sudom zastupa punomoćnik Pavle Fellner, odvjetni...

27
U-III/36/2014; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je PLAVA LAGUNA d.d. iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vladimir Penezić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Penezić, Petak i Kožul d.o.o. iz Zagreba.

28
U-III/5133/2015; 8.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-x-254/15-2 od 25. ožujka 2015. Tom je presudom odbijena revizija podnositelja (tužitelja u provedenom parničnom postupku) izjavljena protiv p ...

29
U-III/601/2014; 8.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jasminka Čus Rukonjić iz Cresa, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Božo Kuntić, odvjetnik iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 10. veljače 2014. ustavnu tužbu kojom osporava presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem te ....

30
U-III/8154/2014; 13.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-3712/2013 od 20. listopada 2014., kojim je odbijena žalba podnositeljice i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Rabu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) broj: Z-295/13 od 28. vel...

31
U-III/1884/2016; 7.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica Rosa Sciuto iz Rima, Italija, talijanska državljanka, podnijela je 25. travnja 2016. ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1778/13-2 od 3. ožujka 2015. tvrdeći da su joj tim rješenjem povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 26., ...

32
U-III/2079/2015; 14.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnositelj je, po punomoćnicima mr. sc. Emiru Kulenoviću i Almi Kulenović, odvjetnicima iz Pule, podnio protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-182/13-2 od 3. veljače 2014.

33
U-III/984/2013; 14.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je STANKOM AUTOCENTAR d.o.o. iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Igor Plavšić, odvjetnik iz Vinkovaca u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-x-503/12-2 od 13. stude...

34
U-III/1005/2014; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Zbog navedenog, Ustavni sud utvrđuje da podnositelju osporenim odlukama sudova nije povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

35
U-I/6914/2014; 12.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ovršni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. rujna 2012. Proglasio ga je Predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 4. listopada 2012.

36
U-III/1069/2014; 19.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-2439/13-2 od 21. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena podnositeljičina žalba i potvrđena presuda Općinskog suda u Z. broj: P-175/12 od 31. srpnj...

37
U-III/559/2014; 11.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dragica Karla Maravić Markeš iz Zagreba, državljanka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je Ustavnom sudu 6. veljače 2014. ustavnu tužbu kojom osporava sudske odluke donesene u zemljišnoknjižnom postupku radi uknjižbe prava vlasništva.

38
U-III/2486/2011; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu kojim je uvažena žalba Republike Hrvatske te je preinačeno rješenje Općinskog suda na način da je odbijen prijedlog podnositelja za uknjižbu prava zaloga i predbilježbu prava vlasništva na nekretnini

39
U-III/2433/2011; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Ansoe investicije d. o. o. iz Stare Gradiške (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Nenad Matijašević, odvjetnik u Novoj Gradiški. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

40
U-III/2249/2013; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude kojom je odbijena podnositeljičina žalba te potvrđena presuda Općinskog suda. Prvostupanjskom presudom odbijen je podnositeljičin tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništavim upisa u zemljišne knjige suvlasništva

41
U-III/181/2012; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Zdravko Žderić iz Rogotina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Milivoj Barbir, odvjetnik iz Ploča. Podnositelj je tuženik u parničnom postupku radi brisanja nevaljane uknjižbe.

42
U-III/3362/2012; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Marijan Šimić iz Varaždina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mirko Ramušćak, odvjetnik u Varaždinu

43
U-III/3388/2015; 3.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijelo je društvo Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Republika Srbija, koje zastupaju Saša Poldan, Goran Gatara, Vera Dizdarević, Valentina Vižintin i Marko Komorski, odvjetnici u Rijeci (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

44
U-III/6332/2012; 14.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je 10. prosinca 2010. protiv rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-1171/2010-2 od 21. rujna 2010. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) kojim je usvojena žalba protiv rješenja Općinskog suda u Crikvenici, zemljišnoknjižnog odjela broj: Z-1010/96 od 15. svibnja 1...

45
U-III/1719/2014; 10.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnom tužbom Draga Dunja Muštra iz Hvara (u daljnjem tekstu: podnositeljica) osporava sudske odluke donesene u parničnom postupku radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Podnositeljicu pred ustavnim sudom zastupa Jelena Dulčić, odvjetnica u Hvaru

46
U-III/2985/2012; 26.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijeli su Nikša Hrdalo i Irena Hrdalo iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelji) protiv rješenja Županijskog suda u Dubrovniku broj: Gž-424/12 od 11. travnja 2012.

47
U-III/7300/2014; 21.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gžzk-52/13 od 8. srpnja 2013. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje), kojim je kao neosnovana odbijena žalba podnositelja "Plinacro" d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu,...

48
U-II/6149/2011; 24.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine ("Narodne novine" broj 60/10.).

49
U-III/1113/2015; 20.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi podnositeljice kojim je od suda tražila utvrđenje da su ona i Marko Svirčić suvlasnici na jednake dijelove dijelova nekretnina označenih kao čest. zem. 211/1 i čest. zem. 211/15 obje k.o. Grebaštica (koji dijelovi su označeni na skici mjerničkog ...

50
U-III/5244/2011; 20.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijelo je društvo Naftna industrija Srbije a.d., Novi Sad, Republika Srbija, koje zastupaju Saša Poldan, Goran Gatara i Vera Dizdarević, odvjetnici u Rijeci (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a