Poredano po:

Broj dokumenata: 84

1
U-III/3761/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krešimir Hostić iz Starog Čiča (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. rujna 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-4562/15-3 od 7. lipnja 2016., kojom je odbijena njegova žalba i (u bitnome) potvrđena presuda Općinskog g ....

2
U-III/1526/2019; 28.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Zrinka Šoić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Zvjezdana Znidarčić Begović, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3095/18-2 od ......

3
U-I/76/2019; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine donio je 3. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 11. listopada 1996., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., a stupio je na snagu 1. siječnja 19 ....

4
U-I/3427/2018; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine donio je 3. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 11. listopada 1996., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., a stupio je na snagu 1. siječnja 19 ....

5
U-III/4599/2018; 9.1.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Frano Krolo iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Damir Galetović i Đurđica Filipčić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Galetović i Galetović, sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba podnesen ......

6
U-III/1769/2017; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Ivana Ciganović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Ljiljana Maravić-Pirš, odvjetnica u Zagrebu, u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 704/13-4 od 3. studenoga 2016. ....

7
U-III/3789/2017; 10.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijeli su Tereza Baldun i Tomo Baldun, zastupan po zakonskoj zastupnici Terezi Baldun, oboje iz Kupara (u daljnjem tekstu: podnositelji) kojima osporavaju sudske odluke donesene u postupku povrata imovine na temelju Zakona o naknadi za imovinu o ....

8
U-IIIA/3798/2017; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dušan Mladenović i Zvezdana Mihalić, oboje iz Varaždina (u daljnjem tekstu: podnositelji) podnijeli su 30. kolovoza 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - proč ....

9
U-III/3700/2018; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi prijenosa dionica, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/0 ....

10
U-III/3696/2018; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi prijenosa dionica, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/0 ....

11
U-III/456/2014; 13.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su Dragutin Hlad i Ljubica Hlad, oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Veljko Miljević, odvjetnik u Zagrebu (u daljnjem tekstu: punomoćnik). Podnositelji su, osim po punomoćniku, i osobno ....

12
U-I/4190/2010 i dr.; 10.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije ("Narodne novine" broj 92/10.; u daljnjem tekstu: ZoTOGZ) donio je šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. Proglasio ga je p ....

13
U-II/5539/2016; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ilija Đogaš iz Splita podnio je 15. studenoga 2016. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke I. i točke II. stavka 1. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 144/13.; u daljnjem tekstu: Odluka). Odluku je donijela ....

14
U-III/2239/2016; 21.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Frano Smoje iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Srđan Vrdoljak, odvjetnik iz Splita, osporavajući sudske odluke donesene u parničnom postupku radi utvrđenja ništetnost ....

15
U-III/2944/2011; 10.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10803/2007-8 od 3. veljače 2011., kojom je odbijena tužba podnositelja protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo (u daljnjem tekstu: dr ....

16
U-III/4645/2017; 21.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Aviva Adam iz Izraela (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Tomislav Rigler, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republi ......

17
U-II/3092/2011; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta ("Narodne novine" broj 18/04.; u daljnjem tekstu: Pravilnik/04) donio je 22. siječnja 2004. ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na ....

18
U-III/1413/2017; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su Marin, Tonći, Pero, Davor i Mario Maravić, svi iz Trogira, koje zastupa Darijo Čajo, odvjetnik iz Kaštel Kambelovca, kao nasljednici osobe kojoj je 1952. oduzeta imovina za koju su tražili naknadu u provedenom up ....

19
U-III/3661/2016; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Josip Knezović, hrvatski državljanin iz Zagreba. 2. Ustavna tužba podnesena je povodom presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-917/16-2 od 21. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska ......

20
U-IIIA/7981/2014; 31.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gordana Lemberger iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 19. prosinca 2014. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem .....

21
U-III/601/2014; 8.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jasminka Čus Rukonjić iz Cresa, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Božo Kuntić, odvjetnik iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 10. veljače 2014. ustavnu tužbu kojom osporava presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem te ....

22
U-III/937/2014; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-10014/2011-10 od 12. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena njezina tužba podnesena protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hr...

23
U-III/8102/2014; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijele su Savinka Pavić i Olivera Crnogorac, obje iz Pačetina i Radmila Vojnović iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa opunomoćenik Branko Ivić, odvjetnik u Vukovaru, Dunavski prilaz 3.

24
U-III/2244/2014; 6.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Senka Žerjav i Viktor Žerjav iz Šibenika, Jasna Crkvenčić Bojić iz Zagreba i Željka Guttman iz Omišlja (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Danijel Klobučar, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Lovrić & Klobučar sa sjedištem u Zagrebu.

25
U-III/2121/2015; 1.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Jozo Babić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Davor Vidović, odvjetnik odvjetničkog društva Vidović i partneri iz Zagreba

26
U-III/4603/2013; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena tužba podnositeljice podnesena protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo kojim su odbijene žalbe podnositeljice i Grada Rijeke i potvrđ...

27
U-IIIA/5072/2011; 4.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu dužan je bez odgode nastaviti postupak i u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri (3) mjeseca računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u "Narodnim novinama

28
U-III/3336/2009; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena tužba podnositelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske kojim je poništeno djelomično rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te je odbijen zahtjev podnos...

29
U-III/6891/2014; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Usl-699/12-12 od 1. rujna 2014., kojom je odbijena tužba podnositelja kojom je tražio poništenje rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo ...

30
U-III/1637/2014; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su slovenski državljani: Alenka Škofić iz Ljubljane, Rašička ulica 18, Andrejka Sekula iz Ljubljane, Kumrovska ulica 15 i Rade Lenard iz Ljubljane, Rošpoh 158, Republika Slovenija, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvjezdana Znidarčić Begović,...

31
U-III/7564/2014; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci broj: 7 Usl-1272/12-13 od 23. listopada 2014., kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo (u daljnjem tekstu: drugost...

32
U-III/7100/2014; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: . Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Dan Fedor Steiner, izraelski državljanin, iz Haife, Abas 10, Država Izrael, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Kuharić, odvjetnik u zajedničkom odvjetničkom uredu u Vinkovcima, Glagoljaška 3.

33
U-III/1206/2014; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda kojom je odbijena žalba podnositelja izjavljena protiv presude Općinskog suda kojom je odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja kojim je zatražio donošenje presude koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana

34
U-III/1396/2012; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Anton Marčelja (mlađi) iz Rijeke, kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Nedjeljko Peršić i Mirna Peršić iz Zagreba.

35
U-III/497/2012; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je SJEMESERVIS d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Stjepan Bićan, odvjetnik u Zagrebu. Podnositelj je tuženik u parničnom postupku radi predaje nekretnine u posjed.

36
U-III/106/2016; 16.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-1629/15-2 od 14. listopada 2015.

37
U-III/105/2016; 16.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-1628/15-2 od 14. listopada 2015.

38
U-III/7727/2014; 16.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj smatra da su mu osporenim rješenjem Županijskog suda u Rijeci povrijeđena ustavna prava zajamčena člankom 29. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. u vezi s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

39
U-III/2556/2013; 9.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu ustavnu tužbu podnijele su Patricia Violet von Berks, Tania Katherine von Berks, Natasha Marika von Berks, sve iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koje u ustavnosudskom postupku zastupa Tajana Babić, odvjetnica u odvjetničkom društvu Babić & Babić j.t.d. u Vinkov...

40
U-III/5733/2013; 2.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Tom je presudom odbijena tužba (danas pok.) Zore Marije Bugarski iz Rijeke - čiji su nasljednici, na temelju rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Rijeci broj: O-2206/2013 od 9. lipnja 2014. podnositelji ustavne tužbe - protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građans...

41
U-III/5694/2013; 1.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Svi zahtjevi za priznavanje prava na naknadu za oduzetu imovinu podneseni nadležnom upravnom tijelu 7. siječnja 2003. na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 80/02., 81/02....

42
U-III/5971/2013; 25.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na razumnu duljinu sudskog postupka zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

43
U-III/4829/2015; 17.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev za naknadu oduzete imovine

44
U-I/4148/2015; 15.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 80/02. i 81/02. - ispravak).

45
U-III/6143/2011; 10.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Rafael Frank iz Kibbutza Eliona, Zapadna Galileja, Izrael i Ruth Sharon iz Ramata Yishaia, Izrael, koje zastupa Dominik Nizić, odvjetnik iz Zagreba. Napominje se da je podnositelje prvotno zastupao odvjetnik Igor Svilar iz Zagreba, kome je punomoć ot...

46
U-III/5924/2013; 10.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je Marija Klara Burić iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Stanko Ferenčić, odvjetnik u Poreču.

47
U-III/3668/2012; 2.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Juan Carlos Sopianac (prije promjene imena te u upravno i pravnosudskom postupku pod imenom Ivan Sopianac) iz Milana, Italija, kojeg zastupa odvjetnik Ozren Tatarac iz Zagreba.

48
U-III/718/2011; 26.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Zlatko Gregurić iz Bjelovara i Ivo Gregurić iz Zagreba, koje zastupaju Zlatko Gregurić, Tatjana Figač-Gregurić i Hrvoje Mladinić, odvjetnici iz Bjelovara

49
U-III/1989/2012; 28.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijeli su Mirko Vidić, Anka Vidić i Iva Banović, svi iz Hrvaca, Dušan Vuković i Stanislav Vuković, oboje iz Sinja, Frane Janković iz Hrvaca, Anita Glavinović iz Sinja i Branka Zović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Zoran Zović, odvj...

50
U-III/2280/2013; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Auto-market Gustović d. o. o. iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po direktoru Stjepanu Gustoviću, podnio je 19. travnja 2013. ustavnu tužbu (i njenu dopunu) protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl-1260/12-17 od 13. ožujka 2013. Podnositelj je 6. svibnja 2013. podnio i u...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a