Poredano po:

Broj dokumenata: 89

1
U-IIIBi/2216/2021; 29.3.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Trepač iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u Zatvoru u Požegi, kojeg zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/ ....

2
U-IIIBi/2174/2020; 2.2.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je 11. svibnja 2020. podnio ustavnu tužbu u kojoj se žali na neadekvatne uvjete boravka u Kaznionici u Lepoglavi, gdje se tada nalazio na izdržavanju kazne zatvora, navodeći da boravi u spavaonici koja je prenapučena, da su higijenski i sanitarni uvjeti neadekvatni, da nedostaje tople...

3
U-III/4711/2018; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Tatjana Smolić Ročak iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Dragan Smolić Ročak, odvjetnik u Rijeci, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1314/18-2 od 30. kolov ....

4
U-III/5116/2021; 12.10.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivica Mamić (u daljnjem tekstu: podnositelj)podnio je 20. rujna 2021. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kžzd-48/21-3 od 18. kolovoza 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena njegova žalba kao ok ....

5
U-III/1267/2017; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Siniša Dergez iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, 13. ožujka 2017. podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-11/16-2 od 21. prosinca 2016. (u daljnjem tekstu: ....

6
U-III/221/2018; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Danijel Gojković iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 15. siječnja 2018. ustavnu tužbu u povodu sudskih odluka kojima je pravomoćno odbijen podnositeljev tužbeni zahtjev protiv tuženice Republike Hrvatske radi naknade nematerijalne štete od 149. ....

7
U-I-3657-2011 i dr.; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Igor Matanović iz Slavonskog Broda, trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi, podnio je 12. srpnja 2011. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 117. stavka 4. i 126. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99....

8
U-IIIBi/5701/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Manuel Radovančev iz Vrsara, trenutno u Zatvoru u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u odvjetničkom društvu Čohilj i partneri d.o.o. iz Pule, podnio je 4. prosinca 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike ....

9
U-III/1787/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. Š. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa L. H., odvjetnica u Zagrebu, podnio je 25. ožujka 2021., preporučeno poštom, pravodobnu i djelomice dopuštenu ustavnu tužbu, koju ....

10
U-I/3009/2020; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ankica Sučić iz Kutine podnijela je 30. lipnja 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 31. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., ...

11
U-III/1388/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu, 10. ožujka 2021., podnio je Mario Berišić, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Osijeku (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ines Margetić, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba p ......

12
U-III/380/2021; 19.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Alen Novaković iz Solina, trenutno u Zatvoru u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 20. siječnja 2021. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kž I-95/2020-4 od 17. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim ....

13
U-III/4209/2017; 1.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vladimir Kežić iz Varaždina (u daljnjem tekstu: podnositelj), osuđenik koji je izdržao kaznu zatvora, kojeg u postupku pred Ustavnom sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena ......

14
U-III/4835/2020; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja kojim je tražio da se tuženici Republici Hrvatskoj naloži isplata iznosa od 70.550,00 kuna na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti uz zateznu kamatu koja na taj iznos teče od 19. siječnja 2012. Ujedno mu je naloženo da tuženi...

15
U-III/1358/2017; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH
16
U-III/2828/2020; 17.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Branimir Boban iz Kraja Donjeg (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1120/201 ......

17
U-IIIBi/864/2020; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Šarac (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu, zaprimljenu 2. ožujka 2020., zbog nepostupanja predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru, po njegovom zahtjevu za zaštitu prava od 20. siječnja 2020. radi neadekvatnih uvjeta u z ....

18
U-III/325/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na podnositeljeve prigovore glede ostalih uvjeta kojima je bio podvrgnut tijekom boravka u Kaznionici u Lepoglavi i glede uvjeta kojima je bio podvrgnut tijekom boravka u Zatvoru u Zagrebu.

19
U-III/4281/2017; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se usvaja u odnosu na zabranu zlostavljanja zajamčenu člancima 23. stavkom 1. i 25. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

20
U-III/2774/2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba usvaja se u odnosu na podnositeljeve prigovore glede osobnog prostora koji je imao na raspolaganju tijekom boravka u Kaznionici u Lepoglavi.

21
U-III/1192/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 9 Gž-2151/16-2 od 17. siječnja 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena njegova žalba te je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu ....

22
U-III/845/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zoran Miličević iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomislav Biuk, odvjetnik u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj: G ......

23
U-III/5260/2016; 12.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se usvaja u odnosu na podnositeljeve prigovore vezane uz osobni prostor koji je imao na raspolaganju u Kaznionici u Lepoglavi od 6. travnja 2012. do 5. lipnja 2012., od 5. lipnja 2012. do 18. listopada 2012., od 18. listopada 2012. do 28. ožujka 2013., od 4. svibnja 2013. do 28. svibnj...

24
U-III/4995/2016; 12.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Zdenko Tomić iz Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: podnositelj), osuđenik koji je izdržavao kaznu zatvora u Kaznionici u Lepoglavi, a u postupku pred Ustavnim sudom zastupa ga Hrvoje Zdilar, odvjetnik u Zagrebu. ....

25
U-III/3824/2019; 21.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Dino Kovač iz Oskorušnog (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 6 Gž-3669/18-3 od ......

26
U-III/203/2020; 15.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se usvaja u odnosu na pravo na pristup sudu zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

27
U-III/3678/2020; 22.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nenad Jurković iz Garešnice, trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Karlovcu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nikola Horvat, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rožman & Oredić u Karlovcu, podnio je 4. kolovoza 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja ....

28
U-III/2798/2016; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se u odnosu na prigovore podnositelja vezane uz higijenske i sanitarne uvjete i zaštitu zdravlja za vrijeme boravka podnositelja u Kaznionici u Lepoglavi od 24. siječnja 2011. do 20. prosinca 2013.

29
U-III/1090/2019; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Robert Šimunovski iz Aljmaša (u daljnjem tekstu podnositelj), osuđenik koji je izdržao kaznu zatvora, kojeg u postupku pred Ustavnom sudom zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podne ......

30
U-III/4307/2018 i dr.; 9.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Damir Kosec iz Gornje Stubice (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u Gospiću, kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u .....

Broj odluke: U-III/4307/2018

31
U-IIIA/3578/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Kušec Mraović iz Ivanić Grada (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 13. srpnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 31. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00. ....

32
U-IIIBi/2317/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Silvijo Beljević (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Davorin Bukovac, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Davorin Bukovac i Željko Kaselj u Zagrebu podnio je 11. svibnja 2020. ustavnu tužbu u povodu rješe...

33
U-III/1359/2017; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Ivanda iz Sv. Nedelje (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 20. ožujka 2017. ustavnu tužbu u povodu sudskih odluka kojima je pravomoćno odbijen podnositeljev tužbeni zahtjev protiv tuženice Republike Hrvatske radi naknade nematerijalne štete koja je n ....

34
U-IIIBi/1927/2020; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Domagoj Skušić iz Zagreba, trenutno u Kaznionici u Glini (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 14. travnja 2020. ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Kži-17/20-5, Ikr-336/19 od 19. ožujka 2020. kojim je potvrđeno rješenje suca izvrše ....

35
U-III/1208/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1533/17-5 od 6. veljače 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) podnio je Amir Kulenović (ranije: Amir Jahić) iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagr...

36
U-IIIBi/268/2020; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Armend Musliu iz Zagreba trenutno u Kaznionici u Lepoglavi (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zoran Vidović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vidović & Vidović u Varaždinu, podnio je 17. siječnja 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog sud ....

37
U-I/3577/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Vesna Kušec Mraović iz Ivanić Grada (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 31. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01, 11/...

38
U-III/5172/2016; 17.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tihomir Horvat iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 2. studenoga 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-1512/2016 od 29. kolovoza ....

39
U-IIIBi/1137/2020; 16.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dino Melinčević (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Glini, obratio se Ustavnom sudu 15. ožujka 2020. podneskom pod nazivom "ustavna tužba". U podnesku navodi da ustavnu tužbu podnosi "zbog kontinuiranog dugotrajnog kršenja mojih zakonom zajamčen...

40
U-III/2294/2018; 28.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivica Šarčević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), osuđenik koji je izdržao kaznu zatvora, kojeg u postupku pred Ustavnom sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena j ......

41
U-III/5134/2017; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jakša Jujnović iz Makarske (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 18. prosinca 2017. ustavnu tužbu u povodu sudskih odluka kojima je pravomoćno odbijen podnositeljev tužbeni zahtjev protiv tuženice Republike Hrvatske radi naknade nematerijalne štete u iznosu ....

42
U-III/3991/2018; 14.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 10 Gž-1469/16-2 od 11. rujna 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena njegova žalba te je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općin ....

43
U-III/1600/2018; 30.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mato Aščić iz Đakovačkih Selaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), osuđenik koji je izdržao kaznu zatvora, kojeg u postupku pred Ustavnom sudom zastupa Hrvoje Zdilar, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnes ......

44
U-III/1655/2018; 30.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Roberto Koch iz Buja (u daljnjem tekstu: podnositelj), osuđenik koji je izdržao kaznu zatvora, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Zdilar, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povo .....

45
U-III/3992/2018; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Matija Brkljačić iz Ličkog Novog, državni službenik zaposlen u Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositelj). Podnositelj navodi da su mu presudom Visokog u ......

46
U-III/2757/2018; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Gž-2660/2017-2 od 12. ožujka 2018., kojom je odbijena njegova žalba te potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 86 Pn-3799/13-26 od 9. listopada 2017., kojom je odbijen njegov tužbeni zahtjev ...

47
U-IIIBi/5054/2013; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivica Hudurović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), rođen 26. kolovoza 1957. koji se u vrijeme pokretanja postupka pred Ustavnim sudom nalazio na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi (u daljnjem tekstu: Kaznionica), sada u Zatvoru u Gospić ....

48
U-III/7550/2014; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 26. studenoga 2014. Fikret Abdić iz Opatije, državljanin Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka u Rijeci. .....

49
U-III/5261/2016; 16.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Stjepan Mihovilović iz Klisa (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Hrvoje Zdilar, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: 29 Gž-1640/2016-2 od ......

50
U-III/63/2018; 16.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Slađan Balačikić, državljanin Republike Srbije, iz Negotina, Republika Srbija, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudo ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a