Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
U-II/3690/2019; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Predlagatelj Davor Koleno iz Slatine, podnio je Ustavnom sudu 6. rujna 2019. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 1. stavka 1., Službenici, podstavka e) Radna mjesta II. vrste, točke 1. i članka 7. podstavka b) Radna ....

2
U-I/2903/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u javnim službama donio je 4. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 14. ožujka 2001. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 26. ožujka 2001., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 27 od 30. ožujka 2001., a stupio je na snagu danom objave u "Narodnim novi...

3
U-I/2905/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

4
U-II/1423/2013; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine" broj 25/13.).

5
U-III/290/2010; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ukidaju se presuda Županijskog suda u Splitu broj: Gž-298/08 od 12. lipnja 2008. i presuda Općinskog suda u Splitu broj: P-1593/04 od 24. studenoga 2006.

6
U-III/4887/2015; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je VII. gimnazija, sa sjedištem u Zagrebu, Križanićeva 4. Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da joj je presudom Županijskog suda u Osijeku povrijeđeno pravo na pravično suđenje

7
U-I/7431/2014; 13.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 94/13.).

8
U-I/1625/2014; 30.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatski sabor je na 12. sjednici održanoj 21. ožujka 2014. donio Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (u daljnjem tekstu: ZUPUP). ZUPUP je objavljen u "Narodnim novinama" broj 41 od 31. ožujka 2014., a stupio je na snagu 1. travnja 2014.

9
U-III/4601/2008; 7.3.2012 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžr-319/08-2 od 25. ožujka 2008., kojom je odbijena žalba podnositelja (i drugih tužitelja, kao i oboje tuženika) te potvrđen ...

10
U-II/1492/2001; 20.2.2002 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Sindikat zaposlenih u Hrvatskom mirovinskom osiguranju, zastupan od Josipa Klafurića, odvjetnika u Splitu, Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, te Leonida Akrap iz Zagreba, zastupana od Marijana Ruždjaka, odvjetnika u Zagrebu, podnijeli su prijedlog...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a