Poredano po:

Broj dokumenata: 56

1
U-III/4383/2020; 14.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je O. P. iz H. S. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Perić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Božić i partneri d.o.o. iz Zagreba. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6099/ ......

2
U-III/4024/2019; 14.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštene i pravodobne ustavne tužbe podnijeli su 3. listopada 2019. Marijo Moštak iz Velike Ludine, Željko Soldo iz Novske i Sabina Ferderber iz Siska. Ustavna tužba Marija Moštaka vodi se pod brojem U-III-4024/2019, a ustavna tužba Željka Solde vodi se pod ......

3
U-I/3379/2019; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o vodnim uslugama donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na 12. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 5. srpnja 2019. Objavljen je u "Narodnim no ....

4
U-I/529/2020; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. donio Zakon o vatrogastvu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 125 od 20. prosinca 2019., čijim je stupanjem na snagu 1. siječnja 2020. prestao važiti Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 1 ....

5
U-III/3512/2019; 15.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. A. iz X. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4793/18-2 od 2. svibnja 2019., kojim je odbijena žalba podnositeljice i potvrđena presuda Upravn ....

6
U-III/3006/2019; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Općina Čeminac, zastupana po Zlatku Pinjuhu, općinskom načelniku i Općinsko vijeće Općine Čeminac, zastupano po Mariju Kralju, predsjedniku Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje oboje zastupa Zdenko Krstić, odvjetnik ....

7
U-III/769/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Branko Peran iz Grebaštice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2142/18-2 od 4. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbij ....

8
U-III/4030/2018; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-157/18-2 od 18. srpnja 2018. Tom je odlukom odbijena žaba podnositelja i potvrđeno je rješenje Upravnog suda u Rijeci broj: 5 UsI-1536/17-2 od 30. studenoga 2017. ......

9
U-III/6136/2016; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Općina Dugopolje (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po općinskom načelniku Stanku Baliću, kojeg zastupa Vinko Samardžić, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrv ......

10
U-I/1925/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012., donio je Zakon o lokalnim izborima koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 144 od 21. prosinca 2012., a stupio je na snagu 29. prosinca 2012. (izuzev članaka 2. stavka 3., 3. stavka 3. i 80. stavka 4. ....

11
U-I/5827/2013; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2008. donio je Zakon o proračunu. Proglasio ga je Predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" ....

12
U-I/4331/2019; 1.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 31. listopada 2018. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 5. studenoga 2018. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 100 od 14. studenoga 2018., a stupio j ....

13
U-III/2505/2018; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Tino Andrijić iz Korčule (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Boško Šiljeg, Nedjeljko Tutavac i Luka Šiljeg, odvjetnici u "Zajedničkom odvjetničkom uredu Boško Šiljeg & Nedjeljko Tutavac & Luka Šiljeg" ....

14
U-III/6277/2016; 12.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Mijat Bilić iz Vojnića (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Mirko Batarelo, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-101/16-2 o ......

15
U-III/5917/2016; 5.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo OTOK CONSULTUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ivan Jonjić, odvjetnik u Hvaru, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-345/13-5 od 29. travnja ....

16
U-III/1734/2017; 10.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Općina Dugopolje (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po općinskom načelniku Stanku Baliću, kojeg zastupa Vinko Samardžić, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrv ......

17
U-I/1581/2015; 9.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o trgovini donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu 2. kolovoza 2008. (u daljnjem tekstu: ZoT/08), osim odredaba članka 58. stavaka 2., 3. ....

18
U-III/273/2016; 17.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Zadarska županija, koju je u vrijeme podnošenja ustavne tužbe zastupao župan Stipe Zrilić (u daljnjem tekstu: podnositeljica). U vrijeme donošenje ove odluke podnositeljicu zastupa župan Božidar Longin. Ustavn ......

19
U-III/3779/2017; 28.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo PAN - Tvornica papira Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: podnositelj) dostavilo je Ustavnom sudu podnesak nazvan "ustavna tužba, podredno: zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti" u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: ....

20
U-I/2911/2017; 5.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o javnoj nabavi donio je deveti saziv Hrvatskog sabora, na sjednici održanoj 9. prosinca 2016. Zakon o javnoj nabavi objavljen je u "Narodnim novinama" broj 120 od 21. prosinca 2016., a članci Zakona o javnoj nabavi čija suglasnost s Ustavom se ispituje u ....

21
U-II/5696/2012; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ("Narodne novine" broj 134/08.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) do ....

22
U-III/3013/2014; 3.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Slavka Lončar iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositeljica), hrvatska državljanka, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Željka Radoš Radičević, odvjetnica u Osijeku. 2. Ustavna tužba podnesena je u p ......

23
U-I/7603/2014 i dr.; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.; u daljnjem tekstu: ZoPU:153/13 ) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 153 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. s ....

24
U-III/332/2015; 10.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je udruga Domovina, Društvo za zaštitu prirode i kulturne baštine Konavala iz Pridvorja, koju zastupa predsjednik Đuro Capor (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visok ......

25
U-I/619/2018; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. travnja 2001. donio je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.; u daljnjem tekstu: ZoLPS/01) koji je stupio na snagu 11. travnja 2001. 1.1. Nakon stupanja na snagu ZoLPS/01 mij ......

26
U-III/3723/2015; 10.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristijan Sečan, nositelj OPG Kristijan Sečan iz Stipanovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi poništenja odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljiš ....

27
U-III/4813/2013; 28.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su MIG MEDIA d.o.o. Zagreb, ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. Zagreb, P.I.O. d.o.o. Zagreb, EMINEO d.o.o. Zagreb i NAF MEDIA d.o.o. Zagreb, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Penezić i Kožul d.o.o. iz Z ....

28
U-I/7622/2014; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 87 od 25. srpnja 2008., a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim član ....

29
U-II/3670/2011; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Utvrđuje se da je, u razdoblju od 24. ožujka 2011. do 3. svibnja 2011., članak 5. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Promina, klasa: 012-01/11-01/1, ur.broj: 2182/09-11-01 od 24. ožujka 2011. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/11.), u dijelu koji glasi "stupa na s...

30
U-II/6111/2013; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Poništava se članak I. točka 1. Odluke o izmjeni naziva imena ulica u naselju Slatinski Drenovac klasa: 015-08/97-01/01, ur. broj: 2189/14-01-01/97-02 od 11. travnja 1997., koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Čačinci na 27. sjednici održanoj 11. travnja 1997. ("Službeni glasnik" Općine Čačinci b...

31
U-I/5502/2012; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. travnja 2001. donio je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., u daljnjem tekstu: ZoLPS/01) koji je stupio na pravnu snagu 11. travnja 2001. 1.1. Nakon stupanja na snagu ZoLPS ......

32
U-III/756/2014; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj tvrdi da su mu osporenim rješenjem, kojim je njegova tužba odbačena, povrijeđena prava iz članaka 129.a (133.) i 131. (138.) Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

33
U-VIIA/2449/2017; 31.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Žalbom za zaštitu izbornog prava Dominik Vuletić (u daljnjem tekstu: žalitelj), nositelj kandidacijske liste političke stranke ŽIVI ZID, osporio je odluku Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu klasa: 013-03/17-011/3, ur. broj: 251-07-01-17-2 od 29. svibnja 2017., kojom je u postupku proved...

34
U-III/3844/2012; 13.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dejan Dejanović iz Beograda (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Zoran Novaković, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu (u ......

35
U-II/3569/2015; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika klasa: 011-01/15-01/04, ur. broj: 2117/01-09-15-03 od 30. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: Statutarna odluka iz 2015.) donijelo je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 5. sjednici održanoj 30 ...

36
U-III/4066/2016; 2.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Grad Kaštela (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usoz-30/16-5 od 13. lipnja 2016. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

37
U-III/3129/2012; 18.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Općina Posedarje, zastupana po načelniku Općine Posedarje Ivici Juričeviću, Općinsko vijeće Općine Posedarje i Šime Žuža, predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća Općine Posedarje (u daljnjem tekstu: podnositeljica), a koju zastupa odvjetnik Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j. ...

38
U-III/2652/2013; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Općina Lovinac tvrdeći da su joj presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđena prava iz članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske

39
U-III/2398/2013; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Jurica Meić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivana Saucha, odvjetnica u odvjetničkom društvu Saucha i Aras d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu.

40
U-II/396/2016; 1.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke II. Odluke o obvezi sufinanciranja poslova katastra nekretnina na području Grada Biograda na Moru (za k.o. Biograd) klasa: 932-08/05-01/01, ur. broj: 2198/16-02-08-1 od 19. prosinca 2008. ("Službeni glasnik ...

41
U-III/864/2011; 2.6.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 15. veljače 2011. Milko Prpić, hrvatski državljanin iz Hrvatske Kostajnice, Nine Marakovića 69, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zinajda Stuhne, odvjetnica u Sisku.

42
U-II/4022/2010; 2.6.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositeljica zahtjeva ili Vlada) podnijela je Ustavnom sudu zahtjev (klasa: 015-01/10-01/03, ur. broj: 5030109-10-2 od 4. kolovoza 2010.) za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslav...

43
U-III/5062/2012; 22.10.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Ivo Vodanović, državljanin Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Alen Nola, odvjetnik iz Makarske kojom osporava sudske odluke donesene u parničnom postupku radi utvrđenja da je podnositelj u radnom odnosu kod tuženi...

44
U-III/1300/2014; 11.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Općina Dugopolje podnijela je ustavnu tužbu protiv odluke Ministarstva uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo uprave) klasa: 014-01/13-01/12, ur. broj: 515-02-02/1-14-8 od 14. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: osporena odluka).

45
U-II/1392/2009; 15.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: U prijedlogu predlagatelj navodi da je člankom 27. točkom 3. Statuta propisano da je Statut stupio na snagu danom donošenja. Statut je donesen 31. siječnja 2005., a objavljen u "Službenom glasniku Grada Zagreba" broj 6 od 6. travnja 2005. Prema navedenom članku 27. Statuta, Statut je stupio na snagu...

46
U-I/1369/2010; 11.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 28. ožujka 2010. donio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZoPLPS), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 28. ožujka 2010., a stupio je na snagu 5. travnja 2010.

47
U-VIIA/742/2014; 20.2.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Žalbom za zaštitu izbornog prava Goran Franić (u daljnjem tekstu: žalitelj), nositelj kandidacijske liste grupe birača, osporio je rješenje Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji klasa: 113-03/14-01/1, ur. broj: 2182-01-14-2 od 13. veljače 2014., kojim je u postupku provedbe izbora za č...

48
U-II/3357/2008; 29.9.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odluku je na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 19/99., 19/01., 20/01. - pročišćeni te...

49
U-II/38101/2009; 17.3.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i N

50
U-III/2678/2006; 4.4.2007 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Zpa-9/2006-4 od 1. lipnja 2006. godine, kojom je u stavku prvom izreke uvažen zahtjev Gradskog vijeća Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za zaštitu U

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a