Poredano po:
Povratak na Zakon o Gradu Zagrebu

Broj dokumenata: 2

1
U-III/294/2016; 30.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva podnesenog radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("N ....

2
U-I/3198/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu: ZoPU/13). ZoPU/13 je mijenjan i dopunjava ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a