Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
U-I/1003/2013; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj donio je na temelju članka 89. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 11. svibnja 2000. Proglasio ga je predsjednik Republike odlukom od 16. svibnja 2000. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 51 o...

2
U-I/1000/2013; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina donio je na temelju članka 88. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2002. Proglasio ga je predsjednik Republike odlukom od 19. prosinca 2002. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 155 od 23. prosinca 2002., a st...

3
U-I/571/2014; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 35. i 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

4
U-I/2211/2010; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 20. stavaka 3. i 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

5
U-I/5502/2012; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. travnja 2001. donio je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., u daljnjem tekstu: ZoLPS/01) koji je stupio na pravnu snagu 11. travnja 2001. 1.1. Nakon stupanja na snagu ZoLPS ......

6
U-VIIA/2415/2017; 29.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Damir Lneniček, kandidat Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: HDZ) za gradonačelnika i nositelj liste za Gradsko vijeće Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: žalitelj), izjavio je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu...

7
U-I/1656/2011; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Silvano Zilli iz Rovinja (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15. alineje 3. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine ("Narodne novine" broj 92/10.; u daljnjem tekstu: Zakon...

8
U-VIIA/2473/2015; 5.6.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Martin Sherri iz Zagreba (u daljnjem tekstu: žalitelj), kandidat na listi albanske nacionalne manjine, podnio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: 013-07/15-02/70, urbroj: 507/19-15-3 od 2. lipnja 2015., kojim je odbijen njegov pr...

9
U-VIIA/2269/2015; 22.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Udruge Albanaca Zadarske županije, izjavljena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-07/15-02/43, ur.broj: 507/19-15-3 od 18. svibnja 2015.

10
U-VIIA/2215/2015; 19.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije iz Siska, izjavljena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, klasa: 013-07/15-02/38, ur.broj: 507/18-15-4 od 16. svibnja 2015.

11
U-VIIA/2189/2015; 19.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta", izjavljena protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-07/15-02/34, ur. broj: 507/18-15-8 od 15. svibnja 2015.

12
U-I/2186/2014; 17.2.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka USRH, 80/10. i 93/11. - odluka USRH).

13
U-II/6110/2013; 12.8.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara, klasa: 012-03/09-01/01, urbroj: 2196/01-01-13-31 od 4. studenoga 2013. (u daljnjem tekstu: Statutarna odluka iz 2013.) donijelo je Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 2. sjednici održanoj 4. studenoga 2013. Statutarna odluka objavl...

14
U-VIIR/4640/2014; 12.8.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Utvrđuje se da nije u skladu s Ustavom referendumsko pitanje predloženo u zahtjevu za raspisivanje referenduma Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara", koji je njezin Organizacijski odbor dostavio predsjedniku Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. i koji je u Hrvatskom saboru zaved...

15
U-II/1392/2009; 15.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: U prijedlogu predlagatelj navodi da je člankom 27. točkom 3. Statuta propisano da je Statut stupio na snagu danom donošenja. Statut je donesen 31. siječnja 2005., a objavljen u "Službenom glasniku Grada Zagreba" broj 6 od 6. travnja 2005. Prema navedenom članku 27. Statuta, Statut je stupio na snagu...

16
U-I/3138/2011; 18.2.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11. i 16/12.; u daljnjem tekstu: ZoPIns) podnio je 15. lipnja 2011. Silvano Zilli iz Rovinja (u daljnjem tekstu: predlagatelj)

17
U-I/1029/2007; 7.4.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske po sili članka 131. stavka 2. Ustava jest propis koji ima pravnu snagu samog Ustava (jer se donosi i mijenja u postupku u kojemu se donosi i mijenja Ustav), a Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je po sili samog Ustava (članak 15. stavak 2.) o...

18
U-I/2767/2007; 31.3.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Maja Vidović iz Šišljavića podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 74. stavaka 7. i 8. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 150/05., 16/07. i 113/08., u nastavku: ZS). Osporene odredbe članka 7

19
U-I/402/2003; 30.4.2008 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Kruno Sladoljev iz Vodica i Maja Vidović iz Šišljavića podnijeli su prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22. stavaka 2., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02., u

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a