Poredano po:

Broj dokumenata: 120

1
U-III/4610/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

2
U-III/657/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Ante Delač iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mirela Džoja Petrlić, odvjetnica u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Bjel ......

3
U-III/4073/2018; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijeli su Leon Turković (u daljnjem tekstu: prvopodnositelj) i Nevenka Turković (u daljnjem tekstu: drugopodnositeljica), oboje iz Splita, koje zastupa Olivera Radoš Šaponja, odvjetnica u Splitu. Prvopodnositelj je 14. listopada 2015. podni ...

4
U-III/2598/2015; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Jadranka Orešković iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Jelić, odvjetnik u Slavonskom Brodu. Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su jo ......

5
U-III/1605/2019; 3.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Ankica Kocijan iz Virovitice (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Kosta Lacmanović, odvjetnik u Virovitici. Ustavna tužba podnesena je u povodu dijela presude i rješenja Županijskog suda u Bjelova ......

6
U-III/2976/2019; 26.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su A. B. i C. D., oboje iz N. (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Dalia Hećimović, odvjetnica u Z. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1273/1 ......

7
U-III/1275/2018; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž Ob-36/2018-2 od 31. siječnja 2018., kojom je u parničnom postupku radi donošenja odluke s kojim će roditeljem mldb. dijete živjeti, susretu i druž ....

8
U-III/3411/2019; 19.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je I. B. iz B. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Korljan i partneri d.o.o. u Zadru, u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-1322/18-2 od 26. ožujka 2019. (u daljnjem teks ....

9
U-III/2905/2015; 18.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž Ob-25/15 od 23. travnja 2015., kojom je u parničnom postupku radi utvrđivanja očinstva i dr. odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena presuda Opć ....

10
U-III/2027/2017; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Blaženka Požgajec iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ines Bojić, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je 31. ožujka 2014. ustavnu tužbu (u daljnjem tekstu: prva ustavna tužba) u povodu presude Županijskog suda ....

11
U-III/2516/2015; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gžobz-21/2015 od 19. veljače 2015., kojom je u parničnom postupku pokrenutom tužbom podnositelja radi prestanka obveze uzdržavanja, uzdržavanja r ....

12
U-III/2490/2018; 14.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je N. N. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa B. B., odvjetnica u Z. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž Ob-863/17-4 od 14. studenoga 2017 ......

13
U-III/5128/2016; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ana Damjanović iz Đeletovaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 15. ožujka 2013. ustavnu tužbu nakon što je pravomoćno okončan parnični postupak pred Županijskim sudom u Vukovaru radi iseljenja i isplate, pokrenut po tužbi podnositeljice, ujedno i ....

14
U-III/2404/2016; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je A. B. iz Rovinja (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Nela Bodrožić Selak, posebna skrbnica Centra za posebno skrbništvo, Dislocirane jedinice Rijeka. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Župani ......

15
U-III/1374/2016; 12.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je A. B. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Krešimir Duić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Županijski sud) broj: Gž Ob-32/16-2 od 2. ......

16
U-III/4174/2017; 28.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Nada Župan iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4169/16-3 od 12. travnja 2017. (u daljnjem tekstu: ospore ......

17
U-III/2287/2017; 14.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Katalin Pusti iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Miljenko Mrakovčić i Bojan Milić, odvjetnici u Rijeci, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3946/ ....

18
U-IIIB/3302/2018; 7.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jadranka Strancarić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Zoran Novaković, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je Ustavnom sudu ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvat ....

19
U-III/937/2018 i dr.; 27.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zlatko Pažić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava presudu Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6368/16-2 od 23. svibnja 2017., a kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Općinskog građanskog s ....

Broj odluke: U-III/937/2018 i dr.

20
U-III/4274/2017; 12.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Tibor Novak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dejan Vukomanović, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Vu ......

21
U-III/276/2018; 13.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je A. B. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa dr. sc. Krunislav Olujić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. Krunislav Olujić i Branislav Hajdukov ....

22
U-III/4917/2015; 21.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je mldb. A. B. iz C. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa posebna skrbnica Marina Kos Jovanović iza Centra za posebno skrbništvo, Dislocirana jedinica E. Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu prot ......

23
U-III/2231/2015; 10.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Vuje Bukarica iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Marinović i partneri j. t. d. u Zadru. Ustavnu tužbu podnosi u povodu presude Županijskog suda u Zadru (u daljnjem tekstu: drugo ......

24
U-III/4539/2016; 19.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Miroslav Radman iz Odre (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Gordan Vuletić, odvjetnik u Zagrebu. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ob-843/16-2 ......

25
U-III/842/2017; 1.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi naplate poreza na nasljedstva i darove, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 1 ....

26
U-III/2242/2014; 1.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je M. B. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa I. B., odvjetnik u Z. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev 2479/13-2 ......

27
U-III/6442/2014; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Reno Budić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev 2429/13-3 od 10. lipnja 2014. 2. Podnositelj u ustavnoj tužbi nav ......

28
U-III/3901/2015; 28.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je G. I. iz Essena, Savezna Republika Njemačka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa majka i zakonska zastupnica B. F., koju zastupa Zvonimir Vrkić, odvjetnik u Benkovcu. Ustavna tužba podnesena je protiv ......

29
U-III/596/2015; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ž.K. (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u P. broj: Gž-800/14-3 od 14. travnja 2014., kojom je odbijena njegova žalba (i žalba predlagateljice u postupku radi razvoda braka - bivše supruge podnositelja, T.K. ....

30
U-III/2250/2014; 13.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je S. Č. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž2-379/13-10 od 18. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: osporena odluka). ....

31
U-II/639/2014; 28.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 11. veljače 2014. prijedlog za ocjenu suglasnosti dijela članka 4. Pravilnika o državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar" ("Narodne novine" broj 30/07., u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji gl ....

32
U-III/2867/2014; 15.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Utvrđuje se da su podnositeljici ustavne tužbe U. V. iz S. u razdoblju od 17. prosinca 2012., kao dana donošenja rješenja Centra za socijalnu skrb u V. klasa: UP/I-552-01/12-01/103, ur. broj: 2196-127-04/12-12-9, pa do 10. travnja 2014., kao dana donošenja rješenja Visokog upravnog suda Republike Hr...

33
U-III/3932/2015; 9.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su joj sudskom odlukom povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 26. i 35. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), te članci 5. stavak 2. i 19. stavak 1. Ustava.

34
U-III/3075/2017; 8.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je S. X. iz Z., koju zastupa B. I., odvjetnica u Z., majka djeteta o čijoj skrbi je odlučivano u provedenom izvanparničnom postupku (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi da s ...

35
U-III/1692/2016; 26.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je A. Y. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Jadranka Duvnjak, odvjetnica u K. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u B. (u daljnjem tekstu: dr ......

36
U-III/2178/2017; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u B. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: 5 Gž Ob-188/17-2 od 13. ožujka 2017. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbijena žalba podnositelja (predlagatelja u provedenom izvanparn ....

37
U-III/1965/2014; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je B. Y. iz T. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Saša Anđelković, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su joj sudskom odlukom povrijeđena ustavna prava z ...

38
U-III/6019/2013; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-3262/11-2 od 26. studenoga 2012. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Puli-Pola (u daljnjem teks...

39
U-II/64440/2009; 19.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točaka 5.2. i 35.1. Naputka za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih ("Narodne novine" 26/08.).

40
U-III/6416/2012; 27.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog upravnog tijela podnositelju je utvrđena osnovica poreza na nasljedstva i darove u iznosu od 957.670,08 kuna i obveza uplate poreza u iznosu od 47.883,50 kuna jer je navedeni iznos (na računima kod Zagrebačke banke d. d. i potraživanja prema Sunce osiguranju d. d. po osnovi...

41
U-III/1600/2017; 14.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su mldb. X. X., zastupana po majci i zakonskoj zastupnici N. V. i N. V. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Jelavić & partneri j.t.d. iz Zagreba. Ustavna tužb ......

42
U-III/7266/2014; 14.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-699/14-3 od 9. rujna 2014. Tom je presudom, po žalbi tuženice, preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ps-195/08-54 od 19. prosinca 2013. te su podnositelji, ka ......

43
U-III/251/2014; 6.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnijeta je protiv presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 15 Gž2-421/13-2 od 15. listopada 2013.

44
U-III/5028/2016; 31.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Igor Makovac iz Donjih Lipovčana (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Nenad Dianić, odvjetnik iz Ivanić Grada. Podnositelj ustavnom tužbom osporava presudu Županijskog suda u ......

45
U-III/7021/2014; 17.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Božidar Škorić iz Umaga (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Milanović, odvjetnik iz Umaga. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci (u daljn ......

46
U-III/5106/2012; 11.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Vesna Kovačić iz Varaždina (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u odnosu na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-10496/2010-4 od 13. lipnja 2012. (u daljnjem tekstu: osporena ....

47
U-III/343/2013; 11.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Kristijan Kovač iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tanja Žitnik Šicel, odvjetnica iz Odvjetničkog društva Kovač & partneri iz Zagreba, u odnosu na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ....

48
U-III/6080/2012; 11.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-12007/2010-4 od 4. listopada 2012. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), a kojom je odbijena njezina tužba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike ...

49
U-III/2418/2009; 4.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Marijela Špoljar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Davorin Grgić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda Republik ......

50
U-III/1553/2014; 4.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-2488/12-11 od 6. ožujka 2014., a kojom je odbijena njezina tužba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija), Samostalnog s...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a