Poredano po:

Broj dokumenata: 40

1
U-I/1298/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 7. sjednici održanoj 8. veljače 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 14. veljače 2013. Objavlj ......

2
U-III/4442/2019; 10.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivica Baković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ana Šoštarec, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1787/19-2 od 18. srpnja 2019. (u dalj ....

3
U-II/3334/2019; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donijela je 3. srpnja 2019., na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanj ....

4
U-III/38/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž R-12/2017-2 od 13. studenoga 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda i rješenje), kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena pr ....

5
U-I/2014/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donio je Zakon o djelatnosti socijalnog rada koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 16 od 15. veljače 2019. i prema članku 54. stupio je na snagu 23. veljače 2019. 2. Prijedlog za pokretanje postupka ......

6
U-III/2189/2014; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj Frane Banović iz Kaštela podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2261/2010-5 od 12. ožujka 2014. Navedenim rješenjem Visokog upravnog suda odbačena je kao nedopuštena tužba podnositelja podnesena ......

7
U-III/2704/2018; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Božena Krce Miočić, Ljiljana Zekanović Korona, Jurica Grzunov i Martina Matešić (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi zaposlenici Sveučilišta u Zadru, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu mišljenja Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tek ....

8
U-I/2854/2018; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 7. sjednici održanoj 8. veljače 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 14. veljače 2013. Objavljen j ....

9
U-III/1310/2018; 10.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sanda Ham iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4052/17-2 od 7. prosinca 2017., kojim je odbijena njezina žalba protiv rješenja Upravnog suda u Osijeku broj: ....

10
U-III/1313/2018; 5.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, koje zastupa Krešimir Rastija, odvjetnik u Osijeku, podnijelo je 8. lipnja 2017. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž R-185/17-2 od 18. travnja 201 ....

11
U-III/2705/2019; 20.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Daniela Hamidović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Sandra Marković, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. Sandra Marković i Sidonija Grbavac u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu pre ......

12
U-I/4146/2017; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 34. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23 ....

13
U-I/2446/2016; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 34. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23 ....

14
U-I/4173/2013; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 24. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23. srpnja 2003. Objavljen je u "Naro...

15
U-III/4956/2017; 14.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Igor Bojanić iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2524/16-2 od 22. rujna 2017. (u daljnjem tekstu: osporena odluka). Osporenom ......

16
U-III/2992/2018; 8.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ante Čović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Maro Mihočević, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je protiv akta označenog kao Mišljenje Etičkog povjerenstva F ...

17
U-III/3765/2015; 8.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Branislav Šutić iz Otočca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-29/14-11 od 12. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje), kojim je odbačen njegov zahtjev za ocjen ....

18
U-I/2735/2008 i dr. ; 16.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je Zakon o odvjetništvu na sjednici održanoj 27. siječnja 1994., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 9 od 10. veljače 1994., a stupio je na snagu 18. veljače 1994. (u daljnjem tekstu: ZoOdv/94). Zakon o odvjet .....

19
U-I/4981/2013; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 24. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23 ....

Broj odluke: U-I/4981/2013 i dr.

20
U-I/4613/2015; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici 15. rujna 2015 donio je Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu ("Narodne novine" broj 110/15.; u daljnjem tekstu: ZOSSB). ZOSSB je objavljen u "Narodnim novinama" broj 110 od 13. listopada 2015., a stupio je na snagu 21. list ....

21
U-I/3416/2007; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 117. stavka 2., 118. i 123. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).

22
U-III/361/2014; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-2665/12-12 od 12. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Tom je presudom odbijen podnositeljičin zahtjev za poništenje rješenja Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu:...

23
U-I/1102/2009; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava četvrti (4.) saziv Hrvatskog sabora na 24. izvanrednoj sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23 ....

24
U-II/2033/2012 i dr.; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 3., 4., 22. do 26. Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja ("Narodne nov...

25
U-II/6251/2016; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Odbor) je na temelju članka 112. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - odluka USRH, 46/07., 45/09., ....

26
U-I/1941/2008; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 46/07.) kojim je izmijenjen članak 43. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne...

27
U-III/2225/2015; 2.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo AUCTUS GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koje zastupa Krunoslav Štengl, odvjetnik u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj).

28
U-I/351/2016; 20.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 8. stavak 1. alineja 8. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine" broj 22/13.) u dijelu koji glasi: "specijalistički diplomski stručni studiji;".

29
U-III/4035/2013; 26.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zastupan po dekanu prof. dr. sc. Davoru Miličiću, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici Marijan Ruždjak i Nataša Grah Ruždjak iz Odvjetničkog društva Ruždjak i partneri j.t.d. iz Zagreba, podnio je 18. srpnja 2013. ustavnu tužbu, kojom ospora...

30
U-III/1994/2013; 4.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je Karmen Margeta iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Emir Altić, odvjetnik iz Zagreba

31
U-III/5406/2012; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je podnositeljev tužbeni zahtjev da se ponište odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Osijeku o izboru u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača Željke Jurković, klasa: 034-04-11-05/50, urbroj: 2158-77-08-11-01 od 8. studenoga 2011., odluka istog ti...

32
U-I/3995/2014; 2.6.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 94/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju...

33
U-I/7431/2014; 13.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 94/13.).

34
U-IIIB/5860/2014; 12.8.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske vodi se postupak u povodu ustavne tužbe Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj) koja je podnesena u skladu s ovlaštenjem sadržanim u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" ...

35
U-I/5578/2013; 18.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvoje-Nikola Cvetković, odvjetnik iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom:

36
U-III/3359/2012; 8.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica dr. sc. G. M. iz S. B. podnijela je ustavnu tužbu protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-12372/2009-5 od 14. ožujka 2012.

37
U-III/2862/2010; 17.11.2011 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj: Revr-803/09-2 od 3. ožujka 2010., kojom je odbijena podnositeljeva (tužiteljeva) revizija, izjavljena protiv presude Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Županijski sud), broj:...

38
U-I/1707/2006; 20.12.2006 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 114. stavaka 6. i 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04., u daljnjem tekstu: Zakon) podnio je A

39
U-I/3912/2003; 14.6.2006 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 102. stavka 6. i članka 119. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04., u daljnjem tekstu:

40
U-I/3275/2003; 14.6.2006 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredaba članka 102. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.; u daljnjem tekst

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a