Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
U-III/4434/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Urbis Tech d.o.o. sa sjedištem u Labinu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dora Bračun Leko, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upra ......

2
U-III/4062/2018; 3.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su ADRIATIC.HR-PRIVATNI SMJEŠTAJ d.o.o. sa sjedištem u Splitu i Goran Vrgoč iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelji). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske bro ......

3
U-III/2110/2019; 28.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu 13. svibnja 2019. podnijelo je trgovačko društvo MUNIS d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-636/18-2 od 13. veljače 2019. kojom je odbijena žalba p ....

4
U-III/863/2016; 20.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su trgovačko društvo ALFA PROTEKT d. o. o. iz Velike, zastupano po zakonskom zastupniku Stjepanu Vidoviću i Stjepan Vidović iz Velike, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Berislav Mihalj, odvjetnik u Požegi ....

5
U-II/2052/2017; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04. i 90/05.) ministar financija donio je 25. srpnja 2005. Pravilnik o porezu na dobit (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 95 od 3. kolovoza 2005., ....

6
U-III/7555/2014; 13.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak u ovom predmetu pokrenula je javna ustanova Hrvatska radiotelevizija iz Zagreba, zastupana po zakonskom zastupniku Goranu Radmanu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Nataša Owens, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Owens i Houška d. o. o. u Za ....

7
U-III/1725/2017; 26.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su MANDE-CHARTER d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, kao pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj MANDE-CHARTER d. o. o.) i Milan Mandić (u daljnjem tekstu: podnositelj Mandić) i Silvia Mandić (u daljnjem tekstu: p ....

8
U-III/1221/2017; 10.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo FUGU-PROMET d.o.o. (ranije GRP MEDIA d.o.o.) iz Zagreba, koje zastupaju Robert Hršak i Ivan Zadravec, odvjetnici iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrd ......

9
U-III/5006/2012; 19.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: JADRANSKO OSIGURANJE d.d. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) koje zastupa Nenad Čović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu GRGIĆ & PARTNERI iz Zagreba, Pisarnica I. u Splitu, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni...

10
U-III/1882/2015; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Građa d.d., sa sjedištem u Solinu, Vranjički put 2, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa direktor Matko Mijić.

11
U-III/5931/2014; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo GRP MEDIA d. o. o. Zagreb, koje zastupa direktor Ivan Ćaleta, a njega po punomoći zastupa Ante Župić, odvjetnik iz odvjetničkog društva Župić & partneri iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj).

12
U-III/3812/2013; 23.5.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ukida se presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3421/12-11 od 21. svibnja 2013. i predmet vraća tom sudu na ponovni postupak.

13
U-I/2012/2007; 17.6.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 177/04., 90/05., 57/06. i 146/08.) i članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04. i 73/08.) podni

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a