Poredano po:

Broj dokumenata: 34

1
U-III/5/2019; 29.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristijan Kapović (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-631/2018-7 od 16. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Tom je presudom odbijena žalba podnositelja kao okrivl ....

2
U-III/2189/2020; 1.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj Grad Zadar, koji zastupa gradonačelnik Branko Dukić, podnio je ustavnu tužbu povodom presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-38/19-9 od 28. veljače 2020. Navedenom presudom ukinuta je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređ ......

3
U-I/1957/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Zakon o prostornom uređenju mijenjan je i dopunjavan četiri p ......

4
U-III/3028/2018; 13.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi izdavanja lokacijske dozvole, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135 ....

5
U-III/5917/2016; 5.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo OTOK CONSULTUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ivan Jonjić, odvjetnik u Hvaru, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-345/13-5 od 29. travnja ....

6
U-III/1053/2012; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dario Levar (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 14. veljače 2012. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzz-21/11-5 od 3. studenoga 2011. Navedenom presudom uvažen je zahtjev za zaštitu zakonitosti (u daljnjem tekstu: ZZ ......

7
U-II/54282/2009; 26.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 86/07.; u daljnjem tekstu: Pravilnik/07) donio je 9. kolovoza 2007. ravnatelj Državne geodetske uprave na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 16/07.; u daljnjem ...

8
U-III/1097/2015; 8.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba (pod brojem U-III-4267/2013) podnesena je 31. srpnja 2013. protiv rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gžo-315/2013 od 20. svibnja 2013. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje), kojim je u izvanparničnom postupku radi određivanja naknade za izjavom predano zemljište Gradu Kaš...

9
U-III/6305/2016; 20.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-921/2016 od 27. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: osporena odluka), kojom je, u parničnom postupku radi predaje nekretnina u posjed, odbijena žalba Zdenke Barović iz Splita i Vilme ....

10
U-III/3811/2015; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Lasić i Tereza Lasić (u daljnjem tekstu: podnositelji) podnijeli su ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-325/13-5 od 29. svibnja 2015., kojim je odbačen kao nedopušten njihov zahtjev za pokretanje postupka za ....

11
U-III/1355/2015; 22.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Lukšić iz Mlina (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 10/13-6 od 14. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zah ......

12
U-III/1356/2015; 22.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Lukšić iz Mlina (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 11/13-7 od 14. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zah ......

13
U-III/458/2017; 7.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Denis Beletić, Marie Beletić i Daniel Beletić, svi iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupaju Sanja Rojnić i Ronald Kontešić, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda sa sjedištem u Puli-Pola. ....

14
U-III/389/2018; 13.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su CIPICCO d.o.o. iz Zagreba i ARBOR VIRIS d.o.o. iz Zagreba, koje zastupa Feliks Dukan, odvjetnik u Solinu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-901/17-2 ......

15
U-I/7562/2014 i dr.; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.; u daljnjem tekstu: ZoG:153/13) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 153 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. ....

16
U-III/3710/2012; 25.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

17
U-III/1222/2017; 10.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Stjepan Mikulin iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Igor Radelić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republ ......

18
U-III/1333/2016; 8.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Marijan Gavranić iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mizana Mekić, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je povodom presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Usž-1964 ......

19
U-III/4588/2014; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Karmela Anzulović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Gordana Brčić, odvjetnica u Splitu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj ....

20
U-III/4210/2015; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-4/ ....

21
U-III/1616/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-29/13 od 27. ožujka 2013. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-631...

22
U-III/1063/2017; 14.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zajedničku ustavnu tužbu podnijele su Općina Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica) i Milena Čirjak iz Sv. Filipa i Jakova (u daljnjem tekstu: drugopodnositeljica). Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Visokog upravnog suda Republike H ......

23
U-III/993/2017; 31.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zajedničku ustavnu tužbu podnijeli su Općina Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica) i Stoja Šestan iz Sv. Filipa i Jakova (u daljnjem tekstu: drugopodnositeljica). Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hr ......

24
U-III/1558/2017; 31.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zajedničku ustavnu tužbu podnijeli su 1) Općina Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica) i 2) Lidija Knežević iz Sv. Filipa i Jakova (u daljnjem tekstu: drugopodnositeljica). Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Visokog upravnog suda Rep ......

25
U-III/8181/2014; 27.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev 1066/13-2 od 11. rujna 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena revizija podnositelja (tužitelja u svojstvu kupca nekretni ....

26
U-I/6244/2014; 7.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. donio Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snagu 11. ožujka 2010. (u daljnjem tekstu: ZoPLPS). ....

27
U-III/5419/2013; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-668/12-16 od 13. rujna 2013., kojom je u točki I. izreke odbijen tužbeni zahtjev podnositelja radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hr ....

28
U-II/8114/2014; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan ("Službene novine Općine Mošćenička Draga" broj 10/14.).

29
U-III/6435/2014; 29.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: 7 Usl-1647/12-20 od 14. srpnja 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda).

30
U-III/1117/2014; 11.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je udruga Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka, zastupana po punomoćniku Tiboru Mikuški, voditelju projekta u udruzi (u daljnjem tekstu: podnositeljica).

31
U-III/1116/2014; 11.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je udruga Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka, zastupana po punomoćniku Tiboru Mikuški, voditelju projekta u udruzi (u daljnjem tekstu: podnositeljica).

32
U-III/7255/2014; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Alberto Dunković iz Cresa (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ana Holjar, odvjetnica u Rijeci.

33
U-III/367/2013; 28.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je pravodobnim i dopuštenim ustavnim tužbama koje je podnio Stjuard Cestnik iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Mirko Juričić, Kristijan Lanča i Vlatka Juričić Pizzul, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Opatiji.

34
U-III/1/2012; 9.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je 29. prosinca 2011. Davor Štorga iz Banjola, Pula (u daljnjem tekstu: podnositelj).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a