Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
U-I/6090/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici održanoj od 11. travnja do 13. srpnja 2018. Proglasila ga je ......

2
U-I/5443/2016; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Saša Čajić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 14. studenoga 2016. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom članaka 2., 4., 7. i 21. Zakona o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine" broj 60/08.; u daljnjem tekstu: ZoOIB) te Zakona o mati...

3
U-IV/1639/2020; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured Pazin, Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak (u daljnjem tekstu: podnositelj), na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.; u daljnjem ...

4
U-I/2721/2014; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o državnim maticama donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava drugi (2.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. listopada 1993. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. listopada 1993. Objavljen je u "Narodnim n ....

5
U-III/3272/2014; 15.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Poljoprivredna zadruga Bruvno iz Gračaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Ljiljana Penavić, odvjetnica u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upra ......

6
U-I/1962/2008; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 92/01.) u dijelu koji se odnosi na odred...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a