Poredano po:

Broj dokumenata: 64

1
U-III/384/2019; 24.2.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Oliver Mittermayer iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 3. siječnja 2019. ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 1487/2016-2 od 30. listopada 2018. i rješenja Vrhovnog suda broj: Revr 1488/2016-2 od 30. list ....

2
U-III/2829/2019; 4.11.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krešimir Dulčić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Petra Dulčić Kardum, odvjetnica u Splitu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr-988/2016-2 od 16. travnja 2019. donesenog u postupku radi ut ....

3
U-III/961/2021; 6.10.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pavla Sabalić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupaju Ana Bandalo i Natalija Labavić, odvjetnice iz Odvjetničkog društva Bandalo & Labavić j. t. d. u Zagrebu, podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog ....

4
U-III/4504/2019; 30.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ante Čulić iz Bobovišća na Moru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Jelena Matulić, odvjetnica iz Odvjetničkog društva Matulić, Bilić i Vrsalović d.o.o. u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

5
U-III/4865/2019; 8.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Radojka Benić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike H ......

6
U-I/6515/2012; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 29. lipnja 2012., donio je Zakon o pučkom pravobranitelju (u daljnjem tekstu: ZoPP), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 76 od 9. srpnja 2012. 1.1. Člankom 38. ZoPP-a propisano je da stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". I. POST ...

7
U-II/3013/2021; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sto ......

8
U-III/909/2019; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivana Saucha iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5314/2018-2 od 3. siječnja 2019. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbijena žalba tuženika i potvrđeno rješ ....

9
U-III/5326/2020; 2.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gordana Colnar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3024/18-2 od 16. rujna 2020. i presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž R-272/17-2 od 11. srpnja 2018. donese ....

10
U-III/2743/2019; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabina Milinković iz Kastva (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lenka Banjanin, odvjetnica u Rijeci, podnijela je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi udaljenja iz službe, presudu ....

11
U-III/2745/2019; 8.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sabina Milinković iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lenka Banjanin, odvjetnica u Rijeci, podnijela je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi stavljanja na raspolaganje, ....

12
U-III/1821/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se kao nedopuštena u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), dok se u dijelu koji se odnosi na presudu Visokog uprav...

13
U-III/20/2019; 17.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Rajko Kovačević iz Županje, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krunoslav Gloković, odvjetnik u Županji, podnio je 16. prosinca 2018. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2988/17-3 od 2 ....

14
U-III/2244/2017; 16.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci. 2. Ustav ......

15
U-III/38/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž R-12/2017-2 od 13. studenoga 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda i rješenje), kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena pr ....

16
U-IIIA/3144/2018; 15.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mldb. X. X. iz Z. zastupana po majci i zakonskoj zastupnici S. X. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koje zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka u Rijeci, podnijela je 29. kolovoza 2018. ustavnu tužbu sma ....

17
U-II/3170/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) ....

Broj odluke: U-II/3170/2020

18
U-III/119/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Bošnjak iz Samobora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje - Nikola Cvetković, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog sud ......

19
U-III/3300/2017; 11.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Nina Makar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Samaržija, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike ......

20
U-III/1313/2018; 5.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, koje zastupa Krešimir Rastija, odvjetnik u Osijeku, podnijelo je 8. lipnja 2017. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž R-185/17-2 od 18. travnja 201 ....

21
U-II/3093/2019; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja 17. lipnja 2013. na temelju ovlasti iz članka 17. ....

22
U-III/2639/2017; 4.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Ljubica Čičak iz Zaprešića (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krešimir Martić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev ......

23
U-III/2184/2019; 28.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vicko Zaninović iz Hvara (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ante Kukoč, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske ......

24
U-III/2481/2018; 13.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Udruga Zagreb Pride iz Zagreba, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Ana Bandalo i Natalija Labavić, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Bandalo & Labavić j.t.d. iz Zagreba. 2. Ustavna tužba podnesena j ......

25
U-III/4720/2017; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Savo Seferović, državljanin Bosne i Hercegovine iz Mirkovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 15. studenoga 2017. ustavnu tužbu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1979/17-3 od 5. srpnja ......

26
U-III/4748/2017; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Oliver Mittermayer iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) ustavnom tužbom od 17. studenoga 2017. osporava sudske odluke kojima je pravomoćno okončan parnični postupak kojim je podnositelj od tuženika, Republike Hrvatske, tražio naknadu štete zbog diskrimina ....

27
U-III/3490/2018; 29.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zvonko Kereta iz Sesvetskog Kraljevca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavnom tužbom osporena je presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: 24 Gž R-395/2017-5 od ......

28
U-III/5099/2016; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak u ovom predmetu pokrenula je Lezbijska udruga Kontra iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Jelavić & partneri j. t. d. u Zagrebu, u povodu rješenja Vrhovnog suda Republik ....

29
U-III/590/2015; 18.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Cena Zdjelar i Robert Zdjelar, oboje iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupaju Hrvoje Rožman i Mirjana Oredić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Rožman & Oredić, sa s ....

30
U-III/4141/2018; 6.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da mu je pojedinačnim aktom donesenim u postupku imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni državni odvjetnik) u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno odvjetništvo), za ....

31
U-III/266/2017; 14.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. D. M. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu, osobno i kao zakonski zastupnik (otac) mldb. K. M., u povodu presude Županijskog suda u S. broj: Gž Ob-654/16 od 7. prosinca 2016., kojom je odbijena njegova žalba (i žalba predlagateljice u p ....

32
U-III/4589/2015; 19.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Zdenka Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog ......

33
U-IIIBi/3021/2018; 19.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dino Melinčević (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Lepoglavi, podneskom od 9. kolovoza 2018. naziva "Pritužba na neadekvatan i nesavjestan rad upravitelja i uprave Kaznionice u Lepoglavi", pokrenuo je ustavnos ....

34
U-III/2263/2016; 16.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Jasna Dervoz iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Goran Šverko, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Šuster, Šverko, Filipović d.o.o. u Zagrebu. Ustavna tužba ......

35
U-I/1092/2017; 10.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o poticanju zapošljavanja (u daljnjem tekstu: ZoPZ) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. svibnja 2012., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 57 od 23. svibnja 2012. a stupio je na snagu 31. svibnja 2012. ZoPZ je mijenjan odnosno dopunjava ......

36
U-III/1122/2015; 20.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o njegovoj kaznenoj odgovornosti, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), ....

37
U-III/6791/2014; 30.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositeljica je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gžrs-9/14 od 3. srpnja 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je prihvaćena žalba tužene i preinačena presuda Općinskog suda u Imotskom ....

38
U-III/3418/2015; 19.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je mldb. A. C. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po roditeljima D. E. i F. G., koje zastupa H. I., odvjetnik u Z. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: ......

39
U-III/5060/2017; 1.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva radi utvrđenja diskriminacije po nacionalnoj osnovi i naknade štete, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodn ....

40
U-III/3272/2014; 15.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Poljoprivredna zadruga Bruvno iz Gračaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Ljiljana Penavić, odvjetnica u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upra ......

41
U-III/2709/2017; 7.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je A. B. iz R. (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Z. (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: 27 Gž Ob-1287/16-4 od 14. ožujka 2017. (u daljnjem te ......

42
U-III/872/2016; 22.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zdravko Mamić iz Zagreba, kojeg zastupa Jadranka Sloković, odvjetnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Rev ......

43
U-III/280/2015; 22.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nermin Serdarević iz Daruvara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Margita Plažanin, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava presudu Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gžn-920/2012-2 od 14. lipnja 20 ....

44
U-III/47/2015; 16.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Goran Divjak iz Strmeca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-55/2013-14 od 11. rujna 2014. kojom je odbijena kao neosnovan ....

45
U-III/5765/2011; 25.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Aleksandar Knežević iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Tanja Budimir i Rea Atelj, odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu sa sjedištem u Zadru. Ustavna tužba je pravodobna i dopuš .....

46
U-III/4519/2015; 7.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak koji je prethodio ustavnosudskom postupku pokrenut je prijedlogom podnositelja kao oca djeteta radi donošenja odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti te o susretima i druženju djeteta s drugim roditeljem

47
U-III/4488/2015; 7.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak koji je prethodio ustavnosudskom postupku pokrenut je prijedlogom majke djeteta radi donošenja odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti, te o susretima i druženju djeteta s drugim roditeljem

48
U-III/3273/2014; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudom Upravnog suda u Osijeku, broj: Usl-443/14-6 od 4. lipnja 2014. (u daljnjem tekstu: presuda Upravnog suda) i rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-157-20879/1-2014 od 21. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: rješenje MUP-a), povrijeđe...

49
U-III/1882/2015; 21.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Građa d.d., sa sjedištem u Solinu, Vranjički put 2, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa direktor Matko Mijić.

50
U-III/7564/2014; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Rijeci broj: 7 Usl-1272/12-13 od 23. listopada 2014., kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja radi poništenja rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo (u daljnjem tekstu: drugost...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a