Poredano po:
Povratak na Zakon o proračunu

Broj dokumenata: 8

1
U-I/5827/2013; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2008. donio je Zakon o proračunu. Proglasio ga je Predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" ....

2
U-III/1179/2019; 4.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Damir Lukačević iz Posavskih Podgajaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vedran Pajić, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-68/2018-2 o ......

3
U-I/1420/2016; 26.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" broj 136/12.; u daljnjem tekstu: ZoSJU) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 30. studenoga 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 136 od 7. prosinca 2012., a stupio je na snagu 1. si ....

4
U-III/3211/2017; 28.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ARTEFERRO DOHOMONT d.o.o. sa sjedištem u Goričanu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupano po predsjedniku uprave Bruni Gonzatu, kojeg zastupa Goran Jujnović Lučić, odvjetnik u Odvjetničkom d ....

5
U-III/3000/2017; 28.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ELODA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupano po direktoru Damiru Ištvaniću, kojeg zastupa Goran Jujnović Lučić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Jujnović Lučić ....

6
U-I/619/2018; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. travnja 2001. donio je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.; u daljnjem tekstu: ZoLPS/01) koji je stupio na snagu 11. travnja 2001. 1.1. Nakon stupanja na snagu ZoLPS/01 mij ......

7
U-II/3670/2011; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Utvrđuje se da je, u razdoblju od 24. ožujka 2011. do 3. svibnja 2011., članak 5. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Promina, klasa: 012-01/11-01/1, ur.broj: 2182/09-11-01 od 24. ožujka 2011. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/11.), u dijelu koji glasi "stupa na s...

8
U-II/38101/2009; 17.3.2010 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i N

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a