Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 12

1
U-I/3644/2019; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zlatko Zlatović s otoka Brača (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 30. kolovoza 2019. podnesak u kojem predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) s Ustavom. 2. Nakon izvršeno ....

2
U-I/2196/2018; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 12. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.; u daljnjem tekstu: ZoV/09) podnio je Stjepan Gašparović iz Štitara (u daljnjem tekstu: predlagatelj). Ne postoje pret ....

3
U-I/4521/2014; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 73. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.; u daljnjem tekstu: ZoV/09) podnio je HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE iz Zagreba, zastupan po direktoru Hrvoju Paukoviću (u ...

4
U-III/5757/2013; 16.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavnu tužbu podnijele su Hrvatske vode, VGO za slivno područje Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Igor Arlović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Arlović & Kukilo iz Zagreba. Podnositelj je tuženik u parničnom postupku radi isplate. Ustavnu tužbu podnio je u povodu p ....

5
U-I/1777/2015; 9.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.; u daljnjem tekstu: ZoV/09) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. prosinca 2009., te je prema članku 263. stupio na snagu 1. siječnja 2010., osim članka 107. stavaka 3. i 6. koji su stupili na snagu 1. sij ....

6
U-III/965/2019; 5.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo DELCON d. o. o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupano po direktorici Vesni Sunara, koju zastupa Ljiljana Planinić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba je podnesena u povodu p ......

7
U-I/1524/2013; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.; u daljnjem tekstu: ZoV/09) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. prosinca 2009., te je prema članku 263. stupio na snagu 1. siječnja 2010., osim članka 107. stavaka 3. i 5. koji su stupili na snagu 1. siječnja 2011. 1.1. Nakon toga ZoV/ ....

8
U-I/2497/2014; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. prosinca 2009., te je prema članku 263. stupio na snagu 1. siječnja 2010., osim članka 107. stavaka 3. i 6. koji su stupili na snagu 1. siječnja 2011. 1.1. Nakon t ......

9
U-I/4320/2011; 23.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o vodama donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. prosinca 2009., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 153 od 21. prosinca 2009. (u daljnjem tekstu: ZoV/09), a stupio je na snagu 1. siječnja 2010., osim članka 107. stavaka 3. i 6. tog zakona, koji su stupili na snagu 1. siječnja ...

10
U-I/3577/2016; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mara Skelin iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) dostavila je 22. srpnja 2016. Ustavnom sudu podnesak "Zahtjev za ocjenu suglasnosti Zakona o vodama sa Ustavom RH". 2. Podnesak predlagateljice nije sadržavao sve što je propisano člankom 39. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ....

11
U-III/1116/2014; 11.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je udruga Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka, zastupana po punomoćniku Tiboru Mikuški, voditelju projekta u udruzi (u daljnjem tekstu: podnositeljica).

12
U-III/3070/2013; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena tužba podnositeljice podnijeta protiv rješenja tužene Državne geodetske uprave Republike Hrvatske

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a