Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
U-III/6022/2016; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom kojim je odlučeno o izborima i imenovanjima dvoje zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne no ....

2
U-III/5975/2016; 30.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom kojim je odlučeno o izboru i imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novin ....

3
U-I/4688/2011; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. i članka 16. stavka 1. Ustava donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na 11. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatsk ....

4
U-III/4141/2018; 6.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da mu je pojedinačnim aktom donesenim u postupku imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni državni odvjetnik) u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno odvjetništvo), za ....

5
U-III/1398/2015; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima kojim je odlučeno o izborima i imenovanjima zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni državni odvjetnik) u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno odvj ....

6
U-III/2980/2018; 12.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktom kojim je odlučeno o izboru zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., ....

7
U-I/17/2018; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" broj 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.; u daljnjem tekstu: ZoDO) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 30. lipnja 2009. Objavljen je u "Narodnim novinama" b ....

8
U-I/5225/2014; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o državnom odvjetništvu donio je šesti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 30. lipnja 2009. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 76 od 1. srpnja 2009. te je stupio na snagu danom objave, izuzev članaka 16. stavka 2., 33. stavka 2. i 57. do 86. z ....

9
U-III/4626/2017; 21.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

10
U-III/4029/2013; 19.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba djelomično se usvaja te se ukida odluka o troškovima parničnog postupka Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1402/11-2 od 11. srpnja 2012. i Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-1479/10-2 od 26. listopada 2010., te se predmet u tom djelu vraća Županijskom sudu u Zagrebu na ponovn...

11
U-II/2537/2017; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Jakob Nakić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 3. lipnja 2017. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije klasa: 022-03/17-04/88, urbroj: 50301-23/2...

12
U-I/3004/2014; 6.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" broj 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.; u daljnjem tekstu: ZoDO) donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na sje ....

13
U-I/4689/2011; 6.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 96. stavaka 1. i 2. i članka 98. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" broj 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.).

14
U-IIIBi/3699/2015; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Patković iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Dražen Štivić, odvjetnik u Županji, podnijela je 23. rujna 2015. ustavnu tužbu radi "nedjelotvorne istrage", u povodu njezinih kaznenih prijava od 14. kolovoza ....

15
U-I/6829/2010; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 163. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 123/08., 57/11. - pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14.).

16
U-III/3454/2014; 19.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Ustavnu tužbu podnio je Robert Mežnarić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Dragan Smolić-Ročak i Ljubiša Drageljević, odvjetnici iz Rijeke. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vr ......

17
U-IIIBi/4690/2015; 11.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kasim Džanković iz Gunje i još 810 podnositelja (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Dražen Štivić, odvjetnik iz Županje, podnijeli su 30. studenoga 2015. ustavnu tužbu radi "nedjelotvorne istrage", a u povodu više kaznenih p ....

18
U-II/2768/2014; 26.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Predlagatelji smatraju da je osporeni Pravilnik o naknadama nesuglasan s člancima 3., 5. i 14. Ustava te člankom 42. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09., 61/11.,143/12. i 73/13.).

19
U-IIIB/2583/2015; 9.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije no što je protiv presude Visokog trgovačkog suda Re...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a