Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 31

1
U-III/5/2019; 29.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristijan Kapović (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-631/2018-7 od 16. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Tom je presudom odbijena žalba podnositelja kao okrivl ....

2
U-III/3006/2019; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Općina Čeminac, zastupana po Zlatku Pinjuhu, općinskom načelniku i Općinsko vijeće Općine Čeminac, zastupano po Mariju Kralju, predsjedniku Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje oboje zastupa Zdenko Krstić, odvjetnik ....

3
U-III/4728/2018; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jurica Janton iz Kraljevog Vrha (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Blaženka Musulin, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 18. prosinca 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu (u daljnjem tekstu: dr ....

4
U-II/169/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministar) na temelju članka 70.a stavka 6. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.; u daljnjem tekstu: ZoC) donio je 9. veljače ....

5
U-III/4061/2019; 10.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-257/17-2 od 19. kolovoza 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 18. stavkom 1. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ( ....

6
U-III/1691/2016; 28.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Nevenka Vuković iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Renata Dozet Daskal, odvjetnica u Karlovcu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-1038/2012-6 od 11. veljače 201 ......

7
U-III/5723/2016; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Marica Jakopinčić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Krsnik i partneri d.o.o. u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je proti ......

8
U-III/1128/2016; 17.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su 10. ožujka 2016. Miljenko Šimunov, Ante Šimunov i Nives Skroče, svi iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelji), u povodu sudskih odluka kojima je pravomoćno okončan parnični postupak radi predaje u posjed nekretnine. Podnositelje u ust ....

9
U-III/6305/2016; 20.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-921/2016 od 27. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: osporena odluka), kojom je, u parničnom postupku radi predaje nekretnina u posjed, odbijena žalba Zdenke Barović iz Splita i Vilme ....

10
U-I/774/2019; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nebojša Krce Ivančić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Krce i partneri iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13.,...

11
U-II/805/2019; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Primorsko goranski savez iz Rijeke, kojeg zastupa predsjednik Darijo Vasilić, prof. (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 12. veljače 2019. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom "Odluke o određivanju cestarine za objekt pod naplatom Hrvatsk...

12
U-III/626/2015; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Ivan Atelj, Marica Lang i Ivka Cocchi, svi iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Franko Kotlar, Ana Vidov & partneri d.o.o. sa sjedištem u Zadru. Ustavna tužba podnesena je u p ......

13
U-III/3629/2016; 14.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Cvjetko iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 23. srpnja 2015. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću broj: 4 Gž-1019/2015-2 od 3. lipnja 2015., kojom joj je odbijena žalba i potvrđena pres ....

14
U-I/3019/2018 i dr.; 30.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na sjednici održanoj 13. srpnja 2018. Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: ZoKG). Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 19. srpnja 2018. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 68 od 27. srpnja 2018. S ....

15
U-III/5702/2014; 29.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Anka Jurin iz Zadra, Davor Lužavec iz Zadra, Ines Čiklić iz Zadra, Jagoda Glavan iz Zadra, Ana Pende iz Zagreba i Tomislav Pende iz Beča, Austrija (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim ....

16
U-III/3139/2017; 29.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva radi predaje u posjed i isplate, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/ ....

17
U-III/1071/2016; 29.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijele su Hrvatske autoceste d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-1371/ ......

18
U-II/2569/2013; 27.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti ("Narodne novine" broj ...

19
U-I/286/2012; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o cestama donesen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 8. srpnja 2011., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 84 od 20. srpnja 2011., a stupio na snagu 28. srpnja 2011. (izuzev članka 9. stavka 1. podstavka 8. i stavka 3., te članaka 10. - 15. i 63. ....

20
U-III/1829/2013; 27.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Radovan Pužar iz Žminja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Bojan Zustović, odvjetnik u Pazinu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upravnog suda u Rijeci broj: 3 UsI-492/12-11 od 14. veljače ......

21
U-III/395/2016; 7.12.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Romano Orbanić iz Rovinja (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Igor Vujičić, odvjetnik iz Pule. Ustavna tužba podnesena je u odnosu na presudu Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-3090/13-2 od 26. s ......

22
U-I/463/2013; 12.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 88. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 48/13. i 92/14.).

23
U-I/276/2015 i dr.; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o cestama donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 8. srpnja 2011., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 84 od 20. srpnja 2011. (u daljnjem tekstu: ZoCest/11). Stupio je na snagu 28. srpnja 2011., osim članka 9. stavka 1. alineje 8. i s ....

24
U-I/6326/2011; 7.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Zakon o cestama donesen je na sjednici 6. saziva Hrvatskog sabora 8. srpnja 2011., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 84 od 20. srpnja 2011. (u daljnjem tekstu: ZoCest//84/11). Stupio je na snagu 28. srpnja 2011., osim članka 9. stavka 1. alineje 8. i stavka ....

25
U-II/3229/2015; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Udruga Županijskih uprava za ceste Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, koju zastupa predsjednik Nino Vela, podnijela je 28. srpnja 2015. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građ...

26
U-IIIB/1130/2016; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj Ante Maras iz Rijeke je podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije no što je iscrpio pravni put p...

27
U-II/1263/2011; 29.9.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., Sesvete, kojeg zastupa Nedjeljko Dujmović, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 4. ožujka 2011. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavka 2. Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i nakna...

28
U-VIIR/1158/2015; 21.4.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, koji čini četrnaest članova nominiranih ispred različitih društvenih subjekata (v. točku 1.1. obrazloženja ove odluke), kojeg zastupaju Mijat Stan...

29
U-I/6264/2014; 4.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 50. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.).

30
U-III/1277/2014; 17.9.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gž-2680/11-2 od 30. rujna 2013., kojom je u parničnom postupku radi predaje nekretnina u posjed i utvrđenja prava vlasništva djelomično odbijena kao neosnovana, a djelomično prihvaćena žalba podnositelja (tužitelja...

31
U-III/770/2014; 12.6.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Mate Mihaljević iz Kölna, Savezna Republika Njemačka, kojeg zastupa Marin Budimir, odvjetnik u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a