Poredano po:

Broj dokumenata: 37

1
U-III/969/2021; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvo "Cesta" d.o.o. iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2178/19 od 16. listopada 2020., kojom je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđena presuda Upravnog suda u Rijeci broj: Usl-1461...

2
U-III/1275/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po gradonačelniku Marku Paliagi, kojeg zastupa Aleksandar Puh, odvjetnik u Puli-Pola, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4127/20-2 od 12. studenoga 2020. Presudom Visokog upravnog su ....

3
U-III/3911/2019; 8.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su 30. rujna 2019. Marija Predović Vukorepa i Ante Vukorepa, oboje iz Zagreba, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Aleksandar Marjanović Kavanagh, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povo ......

4
U-III/4397/2018; 29.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Miroslava Baković iz Bizovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Mario Šarušić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Farčić & Šarušić u Zagrebu, podnijela je 28. studenoga 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog ....

5
U-I/5492/2020; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Zakon o prostornom uređenju mijenjan je i dopunjavan četiri p ......

6
U-III/3390/2019; 4.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Palinić iz Stobreča (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Stjepan Čaljkušić, odvjetnik u Podstrani, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2006/18-2 od 6. veljač ....

7
U-I/1957/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Zakon o prostornom uređenju mijenjan je i dopunjavan četiri p ......

8
U-I/3198/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. (u daljnjem tekstu: ZoPU/13). ZoPU/13 je mijenjan i dopunjava ......

9
U-III/5095/2017; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marija Predović Vukorepa i Ante Vukorepa, oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Aleksandar Marjanović Kavanagh, odvjetnik u Zagrebu, podnijeli su 15. prosinca 2017., dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u ....

10
U-III/1053/2012; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dario Levar (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 14. veljače 2012. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzz-21/11-5 od 3. studenoga 2011. Navedenom presudom uvažen je zahtjev za zaštitu zakonitosti (u daljnjem tekstu: ZZ ......

11
U-III/5969/2014; 6.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Emilijan Obradović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ante Kukoč, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je povodom presude Vrhovnog su ......

12
U-III/1355/2015; 22.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Lukšić iz Mlina (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 10/13-6 od 14. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zah ......

13
U-III/1356/2015; 22.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Lukšić iz Mlina (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 11/13-7 od 14. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zah ......

14
U-III/1106/2015; 27.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirela Terlević i Emilio Terlević (u daljnjem tekstu: podnositelji) podnijeli su 4. ožujka 2015. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Uzz 27/11-5 od 8. siječnja 2015. Tom presudom usvojen je zahtjev za zaštitu zakonitosti (u dalj ....

15
U-I/7603/2014 i dr.; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.; u daljnjem tekstu: ZoPU:153/13 ) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 153 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. s ....

16
U-III/402/2015; 21.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Ekološka udruga "EKO-OMBLIĆI", Rijeka dubrovačka iz Nove Mokošice koju zastupa predsjednica Jadranka Šimunović (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog su ......

17
U-III/1555/2016; 7.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene i upravne vlasti, kojima je odlučeno u postupku vođenom radi izdavanja lokacijske dozvole, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 11 ....

18
U-III/3710/2012; 25.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

19
U-I/7604/2014 i dr.; 28.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Istovjetne zahtjeve za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 194. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.; u daljnjem tekstu: ZoG:153/13), članka 195. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.; u daljnjem tekstu: ZoPU:153/13), te za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 3., ...

20
U-III/6052/2014; 8.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-30/2013-5 od 18. ožujka 2013. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us...

21
U-III/204/2012; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom uvažen je zahtjev za zaštitu zakonitosti (u daljnjem tekstu: ZZZ) Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: UZ-DO-120/10-4 od 21. prosinca 2010. te je preinačena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Us-28/07...

22
U-III/1723/2014; 21.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Komarča d.o.o. iz Jelse (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Rino Barbić, odvjetnik u Jelsi, u odnosu na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-955 .....

23
U-III/4588/2014; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Karmela Anzulović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Gordana Brčić, odvjetnica u Splitu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj ....

24
U-III/1948/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-161/12 od 12. studenoga 2012. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us...

25
U-III/1949/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: Gz-DO-149/12-4 od 7. studenoga 2012. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: U...

26
U-III/4210/2015; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-4/ ....

27
U-III/1616/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-29/13 od 27. ožujka 2013. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-631...

28
U-III/6834/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-147/12-4 od 7. studenoga 2012. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: U...

29
U-III/6835/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-53 .....

30
U-III/6838/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Danica Višić iz Šibenika (u daljnjem tekstu: podnositeljica), u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-25/13-5 od 8. srpnja 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporeno ...

31
U-III/6969/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-57 .....

32
U-III/6972/2014; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-9/ .....

33
U-III/2838/2015; 13.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Borivoj Slavić iz Matulja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Gajski, odvjetnik u Zagrebu, u odnosu na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Uzz-56 .....

34
U-I/326/2014; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Božidar Viduka iz Osijeka, podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 32. stavka 1., 36. stavka 2., 38. stavka 1., 45. stavka 4., 54. stavaka 1. i 3., 56. stavaka 1. i 3., 58. stavka 1., 59. stavaka 1., 2. i 3., 64., 72., 74. stavka 3. točke 2...

35
U-III/1344/2014; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-28/13 od 28. ožujka 2013. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-631...

36
U-III/4392/2016; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Ilirija d.d. Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: podnositelj) je dana 21. rujna 2016. podnijelo ustavnu tužbu putem punomoćnika Branimira Zorice, odvjetnika iz Zadra (u daljnjem tekstu: ustavna tužba od 21. rujna 2016.). Ustavna tužba je pravod ....

37
U-III/3488/2013; 30.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelji u ustavnoj tužbi tvrde da su im presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-7610/2010-11 od 11. travnja 2013. (u daljnjem tekstu: osporena odluka) povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("N...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a