Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
U-I/2653/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ankica Mrkšić iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagateljica) uputila je Ustavnom sudu 17. lipnja 2019. podnesak kojim (po drugi puta) predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe članka 63. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16...

2
U-I/4747/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Barbara Majcen iz Križevaca (u daljnjem tekstu: predlagateljica) uputila je Ustavnom sudu 22. studenoga 2019. podnesak pod nazivom "osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu, pitanje ustavnosti i zakonitosti", a kojim predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 54. s...

3
U-I/6938/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Kristina Vlahović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka od 63. do 67. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.)....

4
U-I/5143/2012; 2.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama donio je, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, šesti (6) saziv Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 9. srpnja 2008. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 15. srpnja 2008. Objavljen j ....

5
U-III/1359/2019; 19.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je X. Y. iz O. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju Berislav Kopf i Iris Kopf, odvjetnici u O.. 2. Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi da su joj rješenjem Županijskog suda u S. broj: Gž Ob-68/20 ......

6
U-IV/1252/2016; 9.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Lucijana Rošić iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vedran Ivanković, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti "između izvršne i sudbene vlasti, a povodom očitovanja Ministarstva socijalne politike i mladih k...

7
U-III/5532/2016; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vido Pavlović iz Posavskih Podgajaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krunoslav Gloković, odvjetnik u Županji. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja ......

8
U-I/1017/2018; 30.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ankica Mrkšić iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagateljica) uputila je Ustavnom sudu 13. ožujka 2018. podnesak kojim predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe članka 63. stavka 1. alineje 3. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16...

9
U-I/422/2014 i dr.; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. OPĆI PODACI O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: ZSS/13) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. (članak 278.), osim član ....

Broj odluke: U-I/422/2014

10
U-I/2164/2015; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Zakon o djelatnosti socijalnog rada koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 124 od 4. studenoga 2011., a stupio je na snagu 12. studenoga 2011. Nakon toga je Hrvatski sabor, na sjednici odr ......

11
U-I/6286/2014; 22.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dr. sc. Višnja Bukvić iz Metkovića (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 3. rujna 2014. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.; u dal...

12
U-II/2972/2014; 27.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministrica socijalne politike i mladih na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.; u daljnjem tekstu: ZoSS/13) donijela je 25. ožujka 2014. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji je ......

13
U-III/4501/2016; 1.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-1272/16-2 od 15. lipnja 2016., kojom je odbijena žalba podnositeljice protiv presude Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-1747/15-7 o ....

14
U-IIIB/274/2016; 18.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Privremeno se odgađa ovrha rješenja Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Črnomerec klasa: UP/I-551-09/14-01/119, ur. broj: 534-115-05/03-14-9 od 16. svibnja 2014.

15
U-III/3241/2014; 16.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu osporenim presudama kaznenih sudova povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 18., 28., 29. stavcima 1. i 2. alinejom 6., te 31. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske

16
U-I/7137/2014; 26.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 29. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) podnio je 3. studenoga 2014. Neven Rauk iz Zagreba

17
U-III/1336/2015; 20.5.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: A iz X (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u kojoj tvrdi da su joj presudom Županijskog suda u Z. broj: Gž-3772/14-3 od 7. siječnja 2015. i presudom Općinskog suda u Z. broj: P-210/11-46 od 21. listopada 2014. povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 29. stavkom 1., 35...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a