Poredano po:

Broj dokumenata: 57

1
U-I/2068/2020; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava deveti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 18. listopada 2019., a proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 22. listopada 2019. (u daljnjem tekstu: ZIZoMO/19). Objavljen je u...

2
U-III/1720/2018; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Tomislav Kostić iz Kruševca, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4130/17-3 od 24. siječnja 2018. (u da ......

3
U-III/2821/2019; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jakov Lovrić iz Mirkovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Hrvoje Plavšić, odvjetnik u Vinkovcima, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3665/18-3 od 10. travnja 2019. (u ....

4
U-III/3851/2020; 19.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Božo Opačak iz Omiša (u daljnjem tekstu: podnositelj). 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2707/19-3 od 12. svibnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostu ......

5
U-I/3822/2020; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ("Narodne novine" broj 115/18.; u daljnjem tekstu: ZOSPT) donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 31. listopada 2018. ZOSPT objavljen je u "Narodnim novinama" broj 115 od 20. prosinca 2018. i stup ......

6
U-III/1509/2018; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mlađan Mušić iz Zaprešića (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivica Škunca, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Suić & Škunca d.o.o. u Zaprešiću. Ustavna tužba podnesena je ......

7
U-I/3451/2019; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: ZoMO/13). Objavljen je u "Narodnim novinama" broj ...

8
U-I/3664/2019; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: ZoMO/13). Objavljen je u "Narodnim novinama" broj ...

9
U-III/515/2018; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Atila Čokolić iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Hrvoje Kovač, odvjetnik u Bjelovaru. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2454/17 ......

10
U-I/3959/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ana Brnčić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: predlagateljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nikola Vaić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vaić & Dvorničić d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, podnijela je 26. kolovoza 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti ...

11
U-III/3497/2018; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je 27. rujna 2018. Džemila Švraka iz Petrinje (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dražen Ivanić, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visok ......

12
U-III/525/2020; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Denis Rilov, umirovljeni hrvatski branitelj iz Rijeke, zastupan po Anamari Laškarin, odvjetnici u Rijeci. Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-37 ......

13
U-I/2796/2016; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM a) Osporeni zakon 1. Osporeni Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru donio je 7. saziv Hrvatskog sabora 25. siječnja 2012., na trećoj sjednici održanoj od 18. siječnja do 16. ožujka 2012. Proglasio ga je Predsjednik Repu ...

14
U-I/2288/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: ZoMO/13). Objavljen je u "Narodnim novinama" broj ...

15
U-III/4250/2018; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Bosiljka Čanković iz Zemunika Donjeg (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Filip Brdar, odvjetnik u Zadru. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske br ......

16
U-III/2708/2018; 17.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Ilija Nikolić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Jasminka Trubelja, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Rep ......

17
U-VIIR/343/2020; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA 1. Predmet ovog ustavnosudskog postupka jest zahtjev Hrvatskog sabora, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da, zbog manjkavosti Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samo ....

18
U-I/3750/2019; 15.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013., a proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: ZoMO/13). Objavljen je u "Narodnim novinama" ...

19
U-I/4180/2019; 15.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Rade Kosanović iz Uljma - Vršac, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 16. listopada 2019. Ustavnom sudu prijedlog kojim traži "zvanično tumačenje" članka 172. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04....

20
U-III/1976/2019; 15.1.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4599/18-2 od 30. studenoga 2018. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositeljici povrijeđena prava zajamčena člancima 19., 29. stavkom 1. i 48. stavkom 1. Ustava Repub ....

21
U-III/6277/2016; 12.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Mijat Bilić iz Vojnića (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Mirko Batarelo, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-101/16-2 o ......

22
U-III/2455/2019; 6.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4596/18-2 od 13. veljače 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositeljici povrijeđene ustavne odredbe sadržane u člancima 14. stavku 2., 26., 29. stavku 1., 48. s ....

23
U-III/3454/2017; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Jovan Radinović iz Beograda, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1539/17-2 od 25. svibnja 2017. (u dal ......

24
U-III/508/2018; 26.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2434/17-2 od 23. kolovoza 2017. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 29. stavkom 1. i 48. stavkom 1. Ustava Repub ....

25
U-III/247/2017; 26.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Stanko Šarčević iz Županje (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Josip Ćorluka, odvjetnik u Vinkovcima. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3111 ......

26
U-III/3911/2018; 26.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Mikšić iz Petrinje (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3152/17-3 od 6. lipnja 2018. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je poništena presu ....

27
U-I/5143/2012; 2.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama donio je, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, šesti (6) saziv Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 9. srpnja 2008. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 15. srpnja 2008. Objavljen j ....

28
U-I/1867/2019; 26.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mile Marketić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 26. travnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 78. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30...

29
U-III/9/2019; 17.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Lazar Damjanović, hrvatski državljanin iz Beograda, Republika Srbija. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2782/18-2 od 5. rujna 2018. (u daljnjem teks ......

30
U-I/4571/2018; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Šemper iz Koprivnice (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 10. prosinca 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 81. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., ...

31
U-I/168/2019; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mile Marketić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 9. siječnja 2019. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/...

32
U-II/3336/2018; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mehmed Hukanović iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 18. rujna 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018., klasa: 041-01/18-02/6, ur. broj: 341-99-01/01-18-2 od 31. ko...

33
U-III/11/2018; 8.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zdenko Špehar iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2574/17-2 od 7. rujna 2017. kojom je potvrđena presu ......

34
U-II/3247/2017; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Marin Puh iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 29. lipnja 2017., na temelju članka 56. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), prijedlog za pokretanje postupka za ocj...

35
U-I/3863/2017; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013., ...

36
U-I/1574/2016; 30.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukidaju članak 103., članak 126.a i članak 129. stavak 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.).

37
U-III/7717/2014; 29.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sanja Lovrić-Caparin iz Šibenika (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 4. prosinca 2014. ustavnu tužbu kojom osporava presudu Upravnog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-2266/2012-7 od 23. listopada 2014. Presudom Upravnog sud ......

38
U-I/4606/2017; 28.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je Predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013. St...

39
U-I/2118/2017; 13.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama ....

40
U-I/5614/2016; 13.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama ....

41
U-III/1891/2017; 25.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Janja Čolaković iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Branka Paprić, odvjetnica u Osijeku. 2. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki uprav ......

42
U-I/440/2016; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Udruga Crne mambe, Udruga "U ime obitelji", Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 121. brigade - pukovnije Nova Gradiška, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske - Grada Zagreba i Zagrebačke žup...

43
U-I/1072/2016; 21.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013. St...

44
U-I/353/2016; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o mirovinskom osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. prosinca 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 157 od 24. prosinca 2013. St...

45
U-III/356/2016; 24.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) Usž-1778/15-2 od 21. listopada 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je odbijena žalba podnositeljice i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-2010/15-4...

46
U-III/2806/2012; 1.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev-x 269/09-4 od 8. rujna 2011. (u daljnjem tekstu: osporena odluka) u dijelu rješenja kojim se odbacuje revizija podnositelja kao nedopuštena.

47
U-I/611/2015; 26.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Gordana Hrvačić Fabijančić iz Velike Gorice, koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Jukić Jurišić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je na temelju članka 56. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni t...

48
U-I/4993/2015; 26.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 58. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.).

49
U-IIIB/170/2015; 28.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica je 9. siječnja 2015. podnijela ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije nego što je iscrpila put pr...

50
U-I/1180/2014; 20.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: . Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 56. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13.,151/14., 33/15. i 93/15.; u daljnjem tekstu: ZOMO), podnio je Jerko Padovan iz Vele Luke (predmet broj: U-I-1180/2014), dok je Hrvatski savez udruga ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a