Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
U-III/849/2019; 13.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica), i Tomislav Vuić kao predsjednik uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. (u daljnjem tekstu: drugopodnositelj), oboje zast ....

2
U-I/3454/2015; 2.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stečajni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 17. sjednici održanoj 12. lipnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 17. lipnja 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama" b ....

3
U-I/1625/2018; 18.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 8. prosinca 2017. donio Zakon o reviziji koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 127 od 20. prosinca 2017., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018. 2. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ......

4
U-I/3868/2013; 27.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava peti (5.) saziv Hrvatskog sabora na 17. sjednici održanoj 9. prosinca 2005. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 15. prosinca 2005. Objavljen j ....

5
U-I/3685/2015 i dr.; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenih zakona jer je utvrdio da su osporeni zakoni, kao jednokratne, interventne mjere zakonodavca, bile nužne za ostvarenje legitimnih ciljeva koji su se njima željeli postići.

6
U-I/3685/2015 i dr.; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" broj 102/15.). Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kr...

7
U-I/2780/2015-PM; 11.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Aktom od 18. srpnja 2013., klasa: 022-03/13-01/177, ur.broj: 50301-05/16-13-4, Vlada Republike Hrvatske dostavila je predsjedniku Hrvatskog sabora Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona (u daljnjem tekstu: P.Z. br. 450/13).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a