Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
U-II/2492/2017; 29.1.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 29. stavkom 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je objavljena u "Narodnim novinama" ...

2
U-III/2770/2019; 23.1.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Reginex d.o.o., sa sjedištem u Pazinu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu protiv pres ....

3
U-I/3527/2019; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 28. stavka 1. točke 1., 32. stavka 1. točke 6., 33. stavaka 1., 2., 4., 5. i 11. i članka 140.a stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13., 73/17. i 14/19.; u daljnjem tekstu: ZOGO) podnij...

4
U-III/358/2018; 11.9.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Lovre Pejković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-944/2017-2 od 18. prosinca 2017. ......

5
U-III/2750/2018; 14.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Ivančević iz Maruševca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Željka Pintarić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Korušić, Hrg i Vukalović j.t.d. sa sjedištem u Varaždinu. Ustavna tužba podn ......

6
U-II/3455/2009; 10.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine" broj 133/06.; u daljnjem tekstu: Pravilnik/06) donijela je 5. prosinca 2006. ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju zakonskog ovlaštenja iz članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4. ...

7
U-III/4806/2015; 20.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dubravko Tkalac iz Županje (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Matej Zubović, odvjetnik u Pazinu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru (u daljnjem tekstu: drugostupa ......

8
U-III/4062/2016; 25.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Mirjana Henjak iz Tisnog (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zajednički odvjetnički ured Ante Burića i Ivane Koudela iz Šibenika. Ustavna tužba podnesena je u povod ......

9
U-III/6143/2016; 22.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Grad Zagreb, kojeg zastupa gradonačelnik Milan Bandić podnio je 16. prosinca 2016. ustavnu tužbu kojom osporava presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-3/16-7 od 28. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: presuda Visokog upravnog suda). Podno ......

10
U-II/1590/2013; 7.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine" broj 111/11.).

11
U-I/3103/2014; 8.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. srpnja 2013. donio Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13., u daljnjem tekstu: ZoOGO). ZoOGO je objavljen u "Narodnim novinama" broj 94 od 22. srpnja 2013., a stupio je na snagu 23. srpnja 2013. 1.1. ZoOGO pripada skupini z ....

12
U-II/3104/2014; 8.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom ("Narodne novine" 42/14. i 48/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je 27. ožujka 2014. ministar zaštite okoliša i prirode na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otp ....

13
U-II/2944/2012; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ukida se dio članka 4. stavka 1. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine" broj 59/06. i 109/12.) koji glasi "odnosno sanacije ili rekonstrukcije".

14
U-IIIB/426/2014; 20.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije nego što je iscrpio put pravne zaštite protiv rješe...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a