Poredano po:

Broj dokumenata: 131

1
U-III/5105/2020; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Ljiljana Gvozden iz Novog Grada, Republika Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2957/20-2 od 2 ......

2
U-III/5055/2016; 13.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo MARINA degli AREGAI d. d., Santo Stefano al Mare (IM), Republika Italija (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Domagoj Mužić, odvjetnik u Splitu, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravn ....

3
U-III/2189/2014; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj Frane Banović iz Kaštela podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2261/2010-5 od 12. ožujka 2014. Navedenim rješenjem Visokog upravnog suda odbačena je kao nedopuštena tužba podnositelja podnesena ......

4
U-III/2042/2013; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Zadruga Sv. Petar na Moru (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Dajana Bjedov, odvjetnica u Zadru. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-9735/2010-3 od 13. veljače ......

5
U-III/3669/2016; 14.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Nada Bogdanović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Alan Muraj, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10799/2006 od 16. lipnja 2010. (u daljnjem ....

6
U-IIIA/591/2017; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Jelka Pavišić, Marija Zaninović, Josip Pavišić, Marica Pavišić i Katarina Pavišić, svi iz Velike Gorice (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Karlo Novosel, odvjetnik u Zagrebu, podnijeli su 7. veljače 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike H...

7
U-IIIA/1214/2018; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatska stranka prava 1861. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Dobroslav Paraga, predsjednik stranke, podnijela je 26. ožujka 2018. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pr...

8
U-II/60/2019; 26.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Unija Kvarnera, koju zastupa predsjednik Davor Willheim (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 31. prosinca 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijek...

9
U-III/1638/2017; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomo Galić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mate Kustura, odvjetnik u Zagrebu, pozivajući se na članak 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnio je 5....

10
U-III/472/2014; 19.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: M. P. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1125/2011-6 od 6. studenoga 2013. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje), kojim je odbačena njezina tužba radi šutnje uprave u smislu članka 26. Zakona ...

11
U-III/7808/2014; 9.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. X. X. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 10. prosinca 2014. ustavnu tužbu radi zaštite ustavnih prava u postupku izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: ESLJP) u predmetu Maravić Markeš protiv Hrva ....

12
U-III/4342/2017; 13.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Silvija Sunčana Stubičar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1457/17-2 od 4. svibnja 2017. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješe ....

13
U-III/690/2014; 1.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Flip - Top d.o.o., Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Damir Švec i Hanibal Hunjek, odvjetnici u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja ......

14
U-III/6958/2014; 27.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upravnog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Usl-1400/14-9 od 22. kolovoza 2014. Tom je presudom presuđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: '1. Tužba se usvaja. 2. Poništav ...

15
U-III/3077/2013; 15.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavnu tužbu podnijela je Anđelka Jarić iz Beograda, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-9435/2011-2 od 3. svibnja 2012., kojim je odbačen njezin prijedlog za ponavljanje ...

16
U-III/6052/2014; 8.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Vrhovnog suda prihvaćen je zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DORH) broj: GZ-DO-30/2013-5 od 18. ožujka 2013. te je preinačena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us...

17
U-III/2890/2014; 19.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-10908/2011-5 od 24. travnja 2014. kojim je, kao nedopuštena, odbačena podnositeljeva tužba izjavljena protiv rješenja Ministarstv .....

18
U-III/756/2014; 5.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj tvrdi da su mu osporenim rješenjem, kojim je njegova tužba odbačena, povrijeđena prava iz članaka 129.a (133.) i 131. (138.) Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

19
U-IIIA/1258/2017; 27.6.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlatka Miković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 14. ožujka 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem teks ....

20
U-III/3013/2016; 4.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobna i dopuštena ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Us-12179/2007-5 od 8. travnja 2010. Osporenim rješenjem Upravni sud odbacio je tužbu jer se podnositelj, u svojstvu tužitelja u upravnom sporu, nalazio u in ....

21
U-III/60/2014; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Vlado Galić iz Opatije (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Vinko Adžić iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Juro Martinović, Vinko Adžić i Ivan Adžić iz Zagreba.

22
U-III/261/2015; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je pravodobnom i dopuštenom ustavnom tužbom koju je podnio Marijan Radeljić iz Stobreča (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Srđan Brajević, odvjetnik u Splitu.

23
U-III/5774/2016; 8.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Uss-9/16-10 od 7. rujna 2016. Tom je presudom odbijena tužba podnositelja podnijeta protiv tuženika Ministarstva regionalnog razvo ......

24
U-IIIA/1527/2013; 7.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nikša Tarbušković, Zorko Tarbušković i Milka Dodig, svi iz Starog Grada (u daljnjem tekstu: podnositelji), podnijeli su 18. ožujka 2013. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u dalj...

25
U-III/2778/2012; 24.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Branimir Glavaš iz Osijeka kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa odvjetnica u Zagrebu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

26
U-III/493/2012; 24.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo...

27
U-III/358/2012; 24.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Vladimir Zagorec iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Zpa-30/2010-6 od 10. studenoga 2011. (u da...

28
U-III/2777/2012; 18.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Tihomir Orešković iz Zagreba u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Tom je presudom odbijen zahtjev podnositelja protiv Odluke Predsjednika Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga kojom se podnositelju ustavne tužbe oduzima čin pukovnika ...

29
U-IIIA/2479/2015; 16.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem 1 Usl-1429/15 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u "Narodnim novinama".

30
U-III/2652/2013; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Općina Lovinac tvrdeći da su joj presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđena prava iz članaka 14. stavka 2., 16. stavka 2. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske

31
U-III/4634/2013; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Ljekarna Požega iz Požege (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Olivera Baričević i Branko Baričević iz Požege.

32
U-IIIA/2910/2015; 28.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Žalbeno vijeće u području prava industrijskog vlasništva Republike Hrvatske dužno je donijeti odluku o žalbi podnositelja (tužitelja) izjavljenoj protiv rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klasa: UP/I-381-03/01-010/0626, ur.broj: 559-03/2-12-042 ŠJ od 6. veljače 2012., ali ne dulje...

33
U-III/1089/2013; 21.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Milivoj Panić iz Beograda (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zorana Živković, odvjetnica u Zagrebu.

34
U-III/1279/2012; 15.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je ustavnom tužbom podnositeljice nakon okončanja postupka imenovanja predsjednika Prekršajnog suda u Gospiću odlukom Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske. Postupak je okončan presudom Upravnog suda Republike Hrvatske. Podnositeljica osporava odluke donesene ...

35
U-III/1259/2015; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Povredu ustavnog prava na jednakost pred zakonom (članak 14. stavkom 2. Ustava) podnositelj obrazlaže slijedećim navodima.

36
U-III/3795/2013; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbačena je tužba podnositelja podnesena protiv rješenja tuženog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) klasa: UP/I-363-04/11-03/16, urbroj: 531-04-11-1 od 24. studenoga 2011., kao nedopuštena.

37
U-III/832/2013; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je ustavnom tužbom Dragice Karle Maravić Markeš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju je podnijela 15. veljače 2013. protiv sudskih odluka kojima je pravomoćno odbačena tužba podnositeljice u parničnom postupku radi zaštite od nezakonite radnje.

38
U-III/6507/2012; 30.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog upravnog suda odbačena je tužba podnositeljice protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske radi komunalnog doprinosa kao nedopuštena.

39
U-III/1299/2014; 30.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Matej Cukjati iz Ljubljane, Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Davor Radić, odvjetnik u Splitu.

40
U-III/124/2014; 29.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je 8. siječnja 2014. Nikola Krišto iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), osporavajući rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Gž-28/12-2 od 5. rujna 2012., koje je doneseno u parničnom postupku radi zaštite prava propisanih pravili...

41
U-IIIA/7868/2014; 3.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske dužno je donijeti odluku o zahtjevu podnositeljice za priznavanje istovjetnosti doktorata na temelju diplome izdane u Parizu 14. listopada 2002. u postupku koji se vodi pod klasa: UP/II-602-05/04-01/0007; urbroj: 533-04-04-2 u najkraćem ...

42
U-III/4735/2013; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Općina Perušić u kojoj tvrdi da joj je rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđeno ustavno pravo

43
U-III/4492/2013; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Općina Perušić u kojoj tvrdi da joj je rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđeno pravo iz članka 19. Ustava Republike Hrvatske

44
U-III/3419/2013; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena tužba podnositeljice podnijeta protiv zaključka tuženog Odbora za državnu službu Republike Hrvatske

45
U-III/637/2013; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vlasta Urbiha iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Josip Kuharić i Mihovil Peći, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Vinkovcima.

46
U-III/910/2013; 13.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-2911/09-2 od 14. veljače 2011. kojom je prihvaćena žalba tuženice Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske pos...

47
U-III/1779/2012; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mirko Kos iz Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vlatka Vedriš, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Vedriš & partneri iz Zagreba.

48
U-III/5412/2012; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-7866/2010-7 od 30. kolovoza 2012.

49
U-III/609/2014; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Dragica Majetić iz Valpova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Renata Horvatin, odvjetnica u Našicama.

50
U-III/579/2014; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Dragica Majetić iz Valpova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Renata Horvatin, odvjetnica u Našicama.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a