Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Gž-2496/2012; 30.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Splitu od 8. ožujka 2012. godine, broj: Pp 19 G-1469/11, proglašen je krivim okrivljenik A. K. zbog prekršaja iz članka 108. stavka 1. podstavka 12. Zakona o zaštiti na radu, a za koji je, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj: 107/07), izrečena ...

2
Gž-1301/2012; 27.11.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) prvookrivljenik i u iznosu od 1.700,00 kn (tisućusedamstokuna) drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 109. stavka 1. podstavka 9. i stavka 2. Zakona o zaštiti na radu, dok ...

3
Gž-1691/12; 27.11.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 6.700,00 kn (šesttisućasedamstokuna), prvookrivljenik i u iznosu od 3.400,00 kn (tritisućečetristokuna), drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 109. stavka 1. podstavaka 6. i 12. i stavka 2. Zako...

4
Gž-5099/2011; 30.1.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenici su oglašeni krivima i kažnjeni ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) prvookrivljenik i u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna) drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 108. stavka 1. podstavka 20. i stavka 2. Zakona o zaštiti...

5
Gž-5103/11; 30.1.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna), prvookrivljenik i u iznosu od 1.700,00 kn (tisućusedamstokuna), drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 108. stavka 1. podstavka 18. i stavka 2. Zakona o zaštiti na ra...

6
Gž-7538/12; 9.1.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Splitu, od 16. studenoga 2012. godine, broj: Pp 14 G-6637/10, I. okr. K. I. d.o.o., S., II. okr. Z. R. i III. okr. I. Š. su proglašeni krivima i kažnjeni: I. okr. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn (desettisućakuna), a II. okr. i III okr. novčanim kazna...

7
Gž-2884/10; 3.12.2012 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., od 1. ožujka 2010. godine, broj: XIV-G-948/09, okrivljenica je proglašena krivom i kažnjena ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 16.675,00 kn (šesnaesttisućašestosedamdesetpetkuna), zbog prekršaja iz članka 108. stavke 1. podstavke 11. i 17., članka 109. stavke 1....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a