Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 8

1
Gž-4904/11; 11.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba okrivljenika A. d.o.o. i M. M. podnesena protiv presude Prekršajnog suda u S., poslovni broj: 17 G-895/14 od dana 24. listopada 2014. godine.

2
Gž-1927/14; 11.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i primjenom članka 37. i članka 39. Prekršajnog zakona kažnjeni ukupnom novčanom kaznom I okr. u iznosu od 32.000,00 kn, a II okr. u iznosu od 4.000,00 kn zbog prekršaja iz članka 294. stavka 1. točke 19. i stavka 2. te članka 293. stavka 1. točk...

3
Gž-6146/11; 16.7.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijena je optužba protiv I okrivljenika A. C. d.o.o. i II okrivljenika V. M. zbog prekršaja iz članka 294. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o radu, opisanog u izreci pod točkom a) i prekršaja iz članka 66. stavak 1. i 2. Zakona o Državnom inspektoratu opisanog u izrec...

4
Gž-429/14; 29.1.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kn (osamtisućakuna), prvookrivljenik i u iznosu od 1.000,00 kn (tisućukuna) drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 293. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Zakona o radu, opisanog u izreci.

5
Gž-1300/2012; 20.1.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 20.350,00 kn (dvadesettisućatristopedeset kuna) i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.350,00 kn (dvijetisućetristopedes...

6
Gž-4757/11; 8.1.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom I okrivljenik A. dom za stare i nemoćne osobe i II okrivljenik D. L., proglašeni su krivima i kažnjeni, I okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 10.340,00 kuna, a II okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 1.340,00 kuna zbog prekršaja iz članka 293. stavka 1. točka 3. ...

7
Gž-2878/10; 9.1.2013 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., od 19. travnja 2010. godine, broj: Pp 7 G-4663/10, pozivom na odredbu članka 161. stavke 6. Prekršajnog zakona I okr. M. M. S. d.o.o. S. i II okr. M. M. L. oslobođeni su od optužbe za prekršaj iz članka 293. stavke 1. točke 1. i stavke 2. Zakona o radu, s obrazlo...

8
Gž-3045/11; 12.12.2012 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 15.500,00 kn (petnaesttisućapetstokuna), prvookrivljenik i u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 293. stavka 1. točke 14. i stavka 2. Zakona o radu, opisanog u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a